Σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στην παραγωγή ζάχαρης και υποπροϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001:2000 στην παραγωγή ζάχαρης και υποπροϊόντων

Καραντώνης, Κωνσταντίνος
Κιουρκτσίδης, Νικόλαος

Ποιότητα είναι η συμμόρφωση σε συμφωνηθείσες τεκμηριωμένες προδιαγραφές και ή σχέδια (απαιτήσεις). Ορίζεται το κατά πόσο ένα σύνολο μόνιμων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος πληρεί τις απαιτήσεις. Αυτός ο άγραφος συμβατικός ορισμός της ποιότητας χρησιμοποιείται άτυπα από κάθε αξιολογητή. Η Ποιότητα ‘συνδέει’ μεταξύ τους δύο μέρη τον πελάτη και τον οργανισμό (εταιρεία). Ο πελάτης καθορίζει ή αποφασίζει για τις προδιαγραφές και ο οργανισμός (εταιρεία) είναι αυτός που παράγει το προϊόν σύμμορφο (σε συμφωνία) με τις προδιαγραφές. Για να διοικήσουμε μια επιχείρηση στόχος είναι να πετύχουμε ποιότητα μη βασισμένη στην «κλάση» και το «ύφος» αλλά και δίχως αυθαίρετη άποψη. Ένα προϊόν, με βάση τον ορισμό της ποιότητας ως συμμόρφωσης, έχει δύο καταστάσεις : είτε είναι συμμορφούμενο είτε δεν είναι. Κατά συνέπεια αυτός ο ορισμός της ποιότητας μας επιτρέπει να την μετρήσουμε και να την διαβαθμίσουμε. Κάθε αποτυχία ως προς τις προκαθορισμένες απαιτήσεις είναι αποτυχία ως προς την ποιότητα. Ο όρος «κακή ποιότητα» δείχνει ότι δεν πετύχαμε να παραδώσουμε προϊόντα (υλικά ή υπηρεσίες) τα οποία να ικανοποιούν τις προδιαγραφές. Ο όρος «εξαιρετική» δείχνει ότι έχουμε υπερβεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεων είτε από κακή ερμηνεία των απαιτήσεων είτε επειδή το προϊόν υπάρχει ήδη και υπερκαλύπτει εξ’ ορισμού τις απαιτήσεις του πελάτη. Σημειώνουμε ότι πρέπει να επιτευχθεί συμμόρφωση τόσο ως προς τις προκαθορισμένες απαιτήσεις όσο και τις υπονοούμενες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.