Εταιρική διακυβέρνηση: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα

Μανταζίδου, Ελευθερία

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει τις βασικές θεωρίες της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, ο σκοπός καθώς και η ιστορική εξέλιξη της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστήματα της εταιρικής διακυβέρνησης και η αναγκαιότητα τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο εσωτερικός έλεγχος. Η συμβολή του εσωτερικού ελέγχου είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια, τα χαρακτηριστικά, ο σκοπός καθώς και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά της εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται συγκριτικά η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης στην Γερμανία και στην Βρετανία καθώς και μία συγκριτική μελέτη σε οικογενειακές επιχειρήσεις μεταξύ Χονγκ-Κονγκ και Ταϋλάνδης. Τέλος διατυπώνεται η έκθεση της επιτροπής Cadbury καθώς και το <<αόρατο χέρι>> της εταιρικής διακυβέρνησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.