Η παραγωγική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της βαλκανικής και ανατολικής Ευρώπης: μορφές και ποσοτική αποτύπωση αυτής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η παραγωγική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες της βαλκανικής και ανατολικής Ευρώπης: μορφές και ποσοτική αποτύπωση αυτής

Ζώκας, Ερρίκος Ε.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και ιδιαίτερα των δύο τελευταίων δεκαετιών, έντονη διαφαίνεται η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο. Το φαινόμενο αυτό, το οποίο λαμβάνει χώρα με ρυθμούς ραγδαίους, είναι αποτέλεσμα της σταδιακής απελευθέρωσης, από όλο και περισσότερες χώρες, των διασυνοριακών ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων: αποδυναμώνοντας με τον τρόπο αυτό τον εθνικό χαρακτήρα των αγορών και προκαλώντας τη δημιουργία παγκόσμιας αγοράς. Εύλογο αποτέλεσμα της ανωτέρω συμπεριφοράς είναι η πρόκληση αυξημένου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός αυτός απαιτεί-προσαρμογή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επιβίωσή τους, να αυξηθεί ο κύκλος των εργασιών τους και κατ' επέκταση τα κέρδη τους. Κατά το παρελθόν, συνήθης τρόπος διεθνούς δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων υπήρξε η πραγματοποίηση εξαγωγών, οι οποίες πλέον περιορίζονται, όσο αφορά στο βαθμό αύξησής τους, εξαιτίας των άμεσων επενδύσεων σε ξένες χώρες, που πραγματοποιούνται, είτε μέσω εξαγορών και είτε μέσω δημιουργίας νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.