Φ.Π.Α ακινήτων, φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής, φόρος μεταβίβασης ακινήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φ.Π.Α ακινήτων, φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής, φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Αράπη, Ξανθή
Κορασίδη, Μαργαρίτα

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει το Φ.Π.Α ακινήτων, φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής, φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Με τον Ν.1642/1986 ψηφίστηκε η εφαρμογή του Φ.Π.Α. από 1/1/1987 ξεκίνησε να ισχύει η επιβολή του Φ.Π.Α., οι διατάξεις που αφορούσαν όμως την επιβολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα τέθηκαν σε αναστολή. Με τον Ν.3296/04 η επιβολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα, τέθηκε ξανά σε αναστολή μέχρι τις 31/12/2005. Σε αυτό το διάστημα 1987 — 2005 η παράδοση ακινήτων υπάγονταν σε Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων Φ.Μ.Α. Από 1-1-2006 και με τον Ν.3427/27-12-2005 άρχισε να ισχύει ο Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα όπως ορίζει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.Διαπιστώνουμε ότι, με την επιβολή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα πετυχαίνεται η καταβολή της πραγματικής αξίας του Φ.Π.Α. από τους επιτηδευματίες που συμμετέχουν στην κατασκευή νεόδμητης οικοδομής. Έτσι πραγματοποιείται και ο απώτερος σκοπός του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που είναι η αποφυγή της φοροδιαφυγής. Λόγω του αρχικού σταδίου που βρίσκεται η εφαρμογή του Ν.3427/2005 και εφόσον δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά αυτός ο Νόμος για όλα τα ακίνητα που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να έχουμε ακόμη μία πλήρη εικόνα για τα πραγματικά αποτελέσματα αυτού του Νόμου. Το μέλλον θα δείξει αν η εφαρμογή του Νόμου αυτού εξυπηρετεί τους σκοπούς για τους οποίους συντάχθηκε.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.