Η υπόθεση Οτσαλάν στην δημόσια σφαίρα: επικοινωνιακή κρίση για την Ελλάδα και η αξιοποίησή της από την Τουρκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η υπόθεση Οτσαλάν στην δημόσια σφαίρα: επικοινωνιακή κρίση για την Ελλάδα και η αξιοποίησή της από την Τουρκία

Πίσπας, Μιχαήλ

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο μέσα από την εξέταση της κρίσης αυτής να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα: Α) Θα μπορούσε η κρίση να προληφθεί, Β) Θα μπορούσε με τους κατάλληλους χειρισμούς να αποτραπεί, Γ) και αν όχι, τουλάχιστον θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να την διαχειριστεί καλύτερα; Στο πρώτο κεφάλαιο, της παρούσας εργασίας, προσεγγίζεται η κρίση. Οριοθετείτε η έννοια της κρίσης, προσδιορίζονται οι τύποι των κρίσεων και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τα στάδια που εμφανίζονται. Το υπόλοιπο μέρος της εργασίας ασχολείται με την ανάλυση της κρίση Οτσαλάν που έπληξε την ελληνική κυβέρνηση πριν από επτά χρόνια. Στα επόμενα κεφάλαια καταγράφονται τα γεγονότα που αποτέλεσαν τα προδρομικά φαινόμενα της κρίσης, περιγράφεται η εκδήλωση της κρίσης, αναλύεται η ελλιπής αντιμετώπισή της, με τελικό στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Έτσι, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για το τι διεκδικούν οι Κούρδοι και τι πολιτική έχει καταστρώσει η Τουρκία για να τους αντιμετωπίσει. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος καταγράφεται η σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στην εμπλοκή της χώρας μας στην υπόθεση Οτσαλάν, περιγράφεται δηλαδή η εκδήλωση της κρίσης. Στο δεύτερο μέρος καταγράφονται οι αρνητικές συνέπειες που δημιουργήθηκαν, που μεγεθύνθηκαν από την προσπάθεια της Τουρκία να αξιοποιήσει την κρίση προς όφελός της.Το τέταρτο κεφάλαιο καταγράφει το σύνολο των ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την κρίση και να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση που προηγήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.