Αποτίμηση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές Θεσσαλονίκης και Κοζάνης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αποτίμηση της ποιότητας του αέρα στις αστικές περιοχές Θεσσαλονίκης και Κοζάνης

Θεοδωρίδης, Ιωάννης

Στη Θεσσαλονίκη παρατηρούνται υπερβάσεις το Φεβρουάριο συστηματικά στα PM10 ενώ δεν έχουμε σχεδόν καθόλου υπερβάσεις τον Ιούλιο. Στα PM2,5 έχουμε πολλές υπερβάσεις και το Φεβρουάριο και τον Ιούλιο ενώ ο σταθμός στη Λαγκαδά δεν μετράει PM2,5. Στο SO2 οι μέσες ημερήσιες συγκεντρώσεις είναι πολύ χαμηλότερες από το όριο και τους δύο μήνες, ο σταθμός του Λαγκαδά δεν μετράει SO2. Στο CO οι συγκεντρώσεις είναι χαμηλότερα από το όριο το Φεβρουάριο και ακόμα πιο χαμηλά τον Ιούλιο. Στο ΝΟ2 δεν παρατηρούνται υπερβάσεις και τον Ιούλιο οι συγκεντρώσεις μειώθηκαν. Στο Ο3 δεν παρατηρούνται υπερβάσεις, στο Λαγκαδά τον Ιούλιο είναι υψηλότερες οι συγκεντρώσεις. Στην Κοζάνη από τις μετρήσεις που πήραμε δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις. Για το έτος 2000 το ρυπαντικό φορτίο εκπομπών C02 από τη βιομηχανική δραστηριότητα στο Νομό Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε 14.261 kt. Επίσης, για το ίδιο έτος το ρυπαντικό φορτίο του C02, που μπορεί ν' αποδοθεί στη λειτουργία των κεντρικών θερμάνσεων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, ανέρχεται στους 1.425 kt. Το ρυπαντικό φορτίο των εκπομπών C02 από τις οδικές μεταφορές για το έτος 2005 ανέρχεται σε 1883 kt περίπου με την ραγδαία αύξηση του οδικού μεταφορικού στόλου. Το ρυπαντικό φορτίο των εκπομπών C02 που προέρχεται από τη βιομηχανική δραστηριότητα στο Νομό Θεσσαλονίκης, είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το νομό Κοζάνης, συγκεκριμένα, ο Νομός Θεσσαλονίκης είναι υπεύθυνος για το 2,3% των συνολικών εκπομπών του C02 στην Ελλάδα. Σε επίπεδο πολεοδομικών συγκροτημάτων και όσον αφορά στις εκπομπές C02, λόγω της λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων, για το έτος αναφοράς, στους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης αντιστοιχούν 1,9 tn εκπομπών C02.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)