Πρόβλεψη προβληματικότητας των επιχειρήσεων: θεωρητική προσέγγιση - πρακτική εφαρμογή

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Πρόβλεψη προβληματικότητας των επιχειρήσεων: θεωρητική προσέγγιση - πρακτική εφαρμογή

Κουτσουδάκης, Ιωάννης
Παπαηλιού, Βασιλική

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την πρόγνωση της χρηματοοικονομικής αποτυχίας των ελληνικών επιχειρήσεων . Η χρηματοοικονομική αποτυχία είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις χρηματοοικονομικής δυσχέρειας, όπως σοβαρή αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης, διακοπή πληρωμών, συγχώνευση για λόγους εξυγίανσης, πτώχευση, κ.α. Η προσωρινή αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της δεν θεωρείται χρηματοοικονομική αποτυχία. Τα αίτια της οικονομικής αποτυχίας ποικίλλουν και μπορεί να εντοπίζονται τόσο σε εξωτερικούς παράγοντες όπως ανταγωνισμός, τεχνολογική εξέλιξη κ.α. , όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες όπως η αναποτελεσματική διοίκηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική αποτυχία δεν επέρχεται αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων δυσχερειών αλλά αποτελεί το καταπληκτικό αποτέλεσμα μιας σταδιακής χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης της επιχείρησης . Έτσι λοιπόν η μελέτη και πρόβλεψη οικονομικών στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση γίνεται επιτακτική ούτως ώστε η διοίκηση να προλάβει δυσχερείς καταστάσεις και να λάβει διορθωτικά μέτρα για να αποτρέψει την επερχόμενη αποτυχία. Η δυνατότητα πρόβλεψης της οικονομικής αποτυχίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια ή που εξακριβωμένα πρόκειται να βρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι αρκετά μεγάλος δημιουργώντας προβλήματα τόσο στο πιστωτικό σύστημα της χώρας όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες μας δίνουν μια ένδειξη της οικονομικής ευρωστίας της εταιρίας . Η περιορισμένη εμβέλεια της ανάλυσης δεικτών ξεκινά από το γεγονός ότι η μεθοδολογία είναι ουσιαστικά μονοσήμαντη, δηλαδή κάθε δείκτης εξετάζεται ξεχωριστά . Οι συνδυασμένες επιπτώσεις διαφόρων δεικτών βασίζονται αποκλειστικά στην κρίση του χρηματοοικονομικού υπεύθυνου . Για να παρακαμφθούν συνεπώς οι ατέλειες της ανάλυσης δεικτών είναι απαραίτητο να συνδυαστούν διάφοροι δείκτες σε ένα αποτελεσματικό υπόδειγμα προβλέψεων. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί δύο στατιστικές τεχνικές, η ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) και η διακριτική ανάλυση (discriminant analysis). Η ανάλυση παλινδρόμησης χρησιμοποιεί δεδομένα του παρελθόντος για να προβλέψει τις μελλοντικές τιμές μιας εξαρτημένης μεταβλητής, ενώ η διακριτική ανάλυση οδηγεί στη δημιουργία ενός δείκτη, που επιτρέπει την ταξινόμηση μιας παρατήρησης σε μια από διάφορες ομάδες, που έχουν καθοριστεί από πριν .

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση
Επιχειρήσεις - Χρηματοοικονομική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)