Ανάλυση της εμπορευματικής αγοράς των Βαλκανίων και της παρευξείνιας ζώνης και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση της εμπορευματικής αγοράς των Βαλκανίων και της παρευξείνιας ζώνης και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

Θεοδωρακόπουλος, Σταύρος

Η εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την εξέλιξη και τι ρόλο διαδραματίζει η Ελλάδα στην Βαλκανική και Παρευξείνια ζώνη . Αναφέρει συνοπτικά και αναλύει τον βιομηχανικό και αγροτικό τομέα στις εν λόγω περιοχές μέσω του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αλλά και την εξαγωγή δράση της Ελλάδας προς τις χώρες αυτές .Γίνεται και μία μικρή αναφορά πως έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση προς αυτή την κατεύθυνση. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία αυτή είναι : α) πόσο σημαντικό ρόλο έχει η Ελλάδα προς αυτές τις γεωγραφικές περιοχές τόσο σε οικονομικό αλλά και κοινωνικοπολιτικό τομέα β) για την ίδια την Ελλάδα και ειδικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί γ ) η Ελλάδα ως μια περιφερειακή ευρωπαϊκή δύναμη, κόμβο ενεργειακό, διαμετακομιστικό, εμπορευματικό, της δίνουν μια γεωστρατηγική υπεραξία στην περιοχή. Η εργασία παρουσιάζει αναλυτικά το πώς διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια η οικονομική κίνηση των χωρών και τον ρόλο της ελληνικής πλευράς και τις προοπτικές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.