Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ζωανθρωπονόσοι

Μυλωνάς, Ιωάννης
Γούμπερης, Στέφανος

Ζωανθρωπονόσοι είναι ασθένειες και λοιμώξεις που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και το αντίστροφο. Η εμφάνιση μιας τέτοιας νόσου μπορεί να δημιουργεί υποψίες, για πιθανή μετάδοση στον άνθρωπο και συνεπώς εμφάνιση ανθρώπινου κρούσματος. Οι ζωονόσοι μεταδίδονται από διαφόρους νοσογόνους παράγοντες οι οποίοι μπορει να έιναι μύκητες, πρωτόζωα,ελμίνθες και αθρόποδα. Η σημασία τους ποικίλλει, ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου που προκαλούν στον άνθρωπο καθώς επίσης και ανάλογα με τη συχνότητα τους σε μια περιοχή (π.χ. οι αμερικάνικες εγκεφαλομυελίτιδες είναι σοβαρές ζωονόσοι, δεν παρουσιάζουν όμως ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν στην Ευρώπη). Ορισμένες από τις ζωονόσους είναι δυνατόν να μεταδοθούν με την ίδια συχνότητα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες ενώ άλλες προσβάλλουν ιδιαίτερα άτομα τα οποία λόγω του επαγγέλματος ή των ασχολιών τους έρχονται σε επαφή με τα μολυσμένα ζώα, τα προϊόντα τους, ή τα αρθρόποδα - μεταδότες (επαγγελματικές νόσοι). Για τον έλεγχο των ζωονόσων εφαρμόζονται μέτρα που σε γενικές γραμμές είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μέτρα που αποβλέπουν στη διακοπή της επαφής μεταξύ του ανθρώπου και των μολυσμένων ζώων ή των προϊόντων τους. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται η ενημέρωση του κοινού, ώστε να γνωρίζει πώς να αποφεύγει τη μόλυνση καθώς και ο έλεγχος τροφίμων ζωικής προέλευσης. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν μέτρα που αποβλέπουν στη μείωση της συχνότητας ή την εκρίζωση της νόσου από το ζωικό πληθυσμό. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται διάφορα εμβολιακά προγρράματα, αποπαρασιτώσεις και καταπολέμηση φορέων-ενδιάμεσων ξενιστών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Λοιμώδη νοσήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.