Η διαδικασία επικύρωσης της συνταγματικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αντίκτυπος της δημοσιοποίησης της ιδέας του ευρωπαϊκού συνάγματος στις κοινωνίες των χωρών μελών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η διαδικασία επικύρωσης της συνταγματικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αντίκτυπος της δημοσιοποίησης της ιδέας του ευρωπαϊκού συνάγματος στις κοινωνίες των χωρών μελών

Τσαούση, Στυλιανή

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η έγκριση του σχεδίου της συνταγματικής συνθήκης από την Συνέλευση των κρατών με κύριο στόχο της Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Παρακάτω μελετάται το επίπεδο ικανοποίησης των ευρωπαίων πολιτών από το Σύνταγμα, αλλά και η αποτελεσματικότητα αυτού για τη βελτίωση του επίπεδου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Εξέλιξης Ερευνητικού Προγράμματος. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εστιάσει αρχικά στη συλλογή εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών. (δευτερογενής προκαταρκτική έρευνα). Συγκεκριμένα θα αξιολογηθούν τα δευτερογενή δεδομένα και βάση αυτών θα υποστηριχθεί το ερευνητικό τμήμα της μελέτης. Στη συνέχεια και προχωρώντας στο ερευνητικό στάδιο θα εκπονηθεί το σχέδιο έρευνας. Συγκεκριμένα με βάση το θεωρητικό μέρος θα σχεδιαστούν οι ερωτήσεις, θα οριοθετηθούν οι κλίμακες, θα οριστεί ο χώρος και ο χρόνος της έρευνας, θα εξεταστούν τα αποτελέσματα και θα εξαχθεί το τελικό συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)