Οι σύγχρονες τάσεις των ελληνικών εταιριών ταχυμεταφοράς: μελέτη περίπτωσης, ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι σύγχρονες τάσεις των ελληνικών εταιριών ταχυμεταφοράς: μελέτη περίπτωσης, ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Γουδή, Δήμητρα Π.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον κλάδο των ταχυμεταφορών και τις τάσεις που επικρατούν τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και τις τάσεις της ελληνικής ταχυμεταφορικής αγοράς. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύονται οι συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των ταχυμεταφορών και παρουσιάζονται επιχειρήσεις - ηγέτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το επόμενο κεφάλαιο σκιαγραφεί την εξέλιξη που πραγματοποιείται στον κλάδο σε εγχώριο επίπεδο, με την παρουσίαση των εταιριών leader ,αναλύοντας την διαπραγματευτική δύναμη των πελατών, την απασχόληση στον κλάδο καθώς και τις υποδομές των ταχυμεταφορικών επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μελέτη περίπτωσης στην εταιρία ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ και συγκεκριμένα αναλύεται η πορεία της εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των ταχυμεταφορών από το 2001, ενώ παράλληλα αξιολογείται η πορεία της και παρουσιάζονται οι άμεσοι καθώς και έμμεσοι στόχοι της. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που έχουν προέλθει από την μελέτη, την συλλογή και την επεξεργασία όλων των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ταχυδρομική υπηρεσία
Ταχυμεταφοράς, Υπηρεσίες - Ελλάδα
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.