Βιβλία και στοιχεία επιτηδευμάτων: η τήρηση, η θεωρία και η διαφύλαξή τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Βιβλία και στοιχεία επιτηδευμάτων: η τήρηση, η θεωρία και η διαφύλαξή τους

Κυρικλίδου, Ευθυμία
Σαραντοπούλου, Αιμιλία

Η ανάγκη δημιουργίας του ΚΒΣ ξεκινά από τις πρώτες κοινωνικές συμβιώσεις, με την ανάπτυξη του εμπορίου και την ανταλλαγή αγαθών μεταξύ των φυλών. Ιστορικά ο θεσμός της τήρησης βιβλίων και στοιχείων καθιερώθηκε στη χώρα μας το έτος 1948 και αποτέλεσε, την εποχή εκείνη, βασική θεσμική μεταρρύθμιση στο φορολογικό μας χτύπημα. Οι διατάξεις του ΚΒΣ αναφέρονται σε πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. Θεσπίζουν κανόνες για την εμφάνιση των εισοδημάτων τους, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός και ο έλεγχος του αποκτώμενου εισοδήματος (φορολογία εισοδήματος) κάθε επιτηδευματία. Η καθιέρωση της τήρησης των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων γενικά, δεν αφορά μόνο τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των επιτηδευματιών που τα τηρούν, αλλά έχει ευρύτερη σημασία. Πολλές φορές αποφασιστική, αφού με το σύστημα του ΚΒΣ επιδιώκεται να γίνει δυνατή η παρακολούθηση της όλης οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Δηλαδή του τρόπου παρακολούθησης της παραγωγής των αγαθών, της διακίνησης, τιμολόγησης, απογραφής, αποτίμησης αυτών, κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, εμφάνιση των πράξεων στα βιβλία με καθορισμένο τρόπο και μέθοδο. Έχοντας σαν αντικειμενικό σκοπό την διαφάνεια, αλλά και την εμφάνιση του ορθού οικονομικού αποτελέσματος (καθαρά κέρδη) για την επιχείρηση, για το Δημόσιο και για τους συναλλασσόμενους με αυτές (πελάτες, προμηθευτές, χρεώστες, πιστωτές κλπ ) επίσης για τους μετόχους, μεριδιούχους ή ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)