Η ελληνική φαρμακευτική αγορά και οι εξαγωγικές αποδόσεις των ελληνικών εταιρειών στη διεθνή αγορά

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η ελληνική φαρμακευτική αγορά και οι εξαγωγικές αποδόσεις των ελληνικών εταιρειών στη διεθνή αγορά

Νικολοπούλου, Αικατερίνη
Παπακωνσταντίνου, Βασίλειος

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος (ΣΦΕΕ) εκπροσωπεί 64 εταιρίες οι οποίες καλύπτουν το 90% της φαρμακευτικής αγοράς και είναι οι σημαντικότερες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, αφού κατέχουν το 100% των νέων προϊόντων. Η αποστολή του ΣΦΕΕ είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αγοράς, οι οποίες θα επιτρέπουν στη φαρμακευτική βιομηχανία την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της διεθνούς επιστημονικής προόδου, καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης των Ελλήνων πολιτών σε ένα υψηλό επίπεδο αγαθών και υπηρεσιών υγείας. Στα κεφάλαια που ακολουθούν και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στην έρευνα τη δημιουργία και την αγορά των φαρμάκων. Τι χρειάζεται, τι παραμέτρους έχει και την καταλληλότητα του φαρμάκου. Το κόστος και οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποιούνται διεθνώς και η ανταγωνιστικότητα που δημιουργείται. Η αγορά των φαρμάκων στην Ελλάδα,τι ελέγχει, ποια ρυθμιστικά μέτρα λαμβάνει και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εγκριθεί η άδεια κυκλοφορίας του. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τις εγχώριες φαρμακευτικές εταιρείες, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές τους στην διεθνή αγορά και την εγχώρια φαρμακευτική δαπάνη. Την πρόοδο και την εξέλιξη της Ελλάδας στο εξωτερικό εμπόριο την φαινομένη κατανάλωση δηλαδή τις πωλήσεις των προϊόντων σε διάφορους τομείς. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για τον ανταγωνισμό, τις τιμές, τους παράγοντες ζήτησης και τις συνθήκες αγοράς πρώτων υλών. Τις μορφές του ανταγωνισμού τα πλεονεκτήματα και τα δυνατά- αδύνατα σημεία του ως προς το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Τις διάφορες κατηγορίες των τιμών εγχώριας –διεθνούς αγοράς και τις συνθήκες αγοράς πρώτων υλών με βάση τον τόπο τη χώρα προέλευσης και τα προβλήματα που προκύπτουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο, περιγράφεται η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης τριών δειγμάτων επιχειρήσεων που σχετίζονται με την προσφορά του κλάδου (Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις, Φαρμακαποθήκες, Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών) για την περίοδο 2002-2005. Τα στοιχεία που αναλύονται προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών (αποδοτικότητας, ρευστότητας, δραστηριότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων), Και για τα τρια δείγματα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία των ισολογισμών των καταστάσεων και των αποτελεσμάτων χρήσεων τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Φαρμακευτική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)