Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στις χώρες της Βαλκανικής: αιτίες, αποτελέσματα και προβλέψεις για το μέλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στις χώρες της Βαλκανικής: αιτίες, αποτελέσματα και προβλέψεις για το μέλλον

Καραγεωργίου, Καλλιόπη
Παπαδοπούλου, Δέσποινα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά την ελληνική επιχειρηματική παρουσία στα Βαλκάνια. Κυρίως παρουσιάζονται οι λόγοι, τα κίνητρα αλλά και τα αντικίνητρα που έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις να επεκταθούν σε αυτές τις χώρες, τα αποτελέσματα των κινήσεων αυτών καθώς και κάποιες προβλέψεις για το άμεσο μέλλον αναλογιζόμενοι πάντα την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά με βάση τα στοιχεία που διεξάχθηκαν από σχετικά βιβλία, από προηγούμενες έρευνες, στατιστικούς πίνακες και τη χρήση διαδικτύου. Έτσι επιτεύχθηκε η πραγματοποίηση αυτής της πτυχιακής εργασίας καθώς και προέκυψε το γενικό συμπέρασμα πως οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν έξυπνα και να λάβουν υπόψη τα νέα δεδομένα της οικονομίας αν θέλουν να ευνοηθούν από τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις τους στις χώρες της Βαλκανικής και να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί στα νέα ανοίγματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Επενδύσεις
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.