Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας και διμερείς συμφωνίες διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας και διμερείς συμφωνίες διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων

Λενού, Θεοδώρα

Η παρούσα εργασία έχει δύο κύριους στόχους, ο πρώτος είναι να διερευνήσει την εξαγωγική εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας ιδιαίτερα σε σχέση με την χώρα της Ρωσίας. Ο δεύτερος κύριος στόχος είναι να εξετάσει την εξέλιξη των διμερών συμφωνιών διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων μεταξύ των δύο χωρών αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολής. Αρχικά εξετάστηκε ο βαθμός εξαγωγικής εξωστρέφειας μεταξύ των δύο χωρών κυρίως για την περίοδο 1995–2008. Αυτό υλοποιήθηκε μελετώντας τις εξαγωγές κάθε κλάδου, ανά προϊόν αλλά και συνολικά. Η κύρια επιδίωξή ήταν να προσδιοριστούν οι κλάδοι οι οποίοι εξάγουν ένα σημαντικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής των δύο χωρών και συνεπώς έχουν επιτύχει υψηλό βαθμό εξαγωγικής εξωστρέφειας. Ο προσδιορισμός του τελευταίου δίνει τη δυνατότητα στη συγγραφέα να επιχειρηματολογήσει ότι οι κλάδοι με υψηλή εξαγωγική εξωστρέφεια είναι αυτοί που έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών. Συνεπώς, οι όποιες προσπάθειες των αρμόδιων δημόσιων αρχών να προωθήσουν τις εξαγωγές της Ελλάδας στη Ρωσία, θα πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στους κλάδους αυτούς, καθώς αυτοί είναι που θα φέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο είναι εξαιρετικά σημαντικός, αν αναλογισθεί κανείς τις πολλές θετικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στην ελληνική ενεργειακή πολιτική το τελευταίο διάστημα. Η Ελλάδα σημειώνει πρόοδο σε ότι αφορά τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και αυξάνει ενεργά τις διασυνδέσεις της με γειτονικές χώρες. Οι προσπάθειες αυτές δεν θα συνεισφέρουν μόνο στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά θα καταστήσουν την Ελλάδα ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναλυθούν και μελετηθούν οι διμερείς συμφωνίες διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας, αλλά και γενικότερα στον χώρο της Ανατολής, αφού είναι γεγονός πως θα αλλάξουν τον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια και ενεργειακοί πόροι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.