Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η λήψη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η λήψη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολύζος, Χρήστος

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η προσπάθεια αποτύπωσης και ανάλυσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Παρουσιάζονται οι βασικές αλλά και οι δευτερεύουσες αιτίες πρόκλησης της σημερινής κατάστασης καθώς και οι παράγοντες που συντέλεσαν στην επιδείνωση της κρίσης και μετατροπής της σε κατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης. Στα πλαίσια της διεθνούς ύφεσης, καταγράφονται γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί και λειτουργούν θετικά για την ανάλυση και κατανόηση του μικροοικονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος που διέπουν την κρίση. Η τρέχουσα κρίση δεν μπορεί να συγκριθεί, σε καμιά περίπτωση με τις περιοδικές κρίσεις που έχουν λάβει χώρα μετά τη δεκαετία του 1930, διότι αυτές οι κρίσεις είχαν τοπικό χαρακτήρα, οι συνέπειες αυτών δεν είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη διεθνή οικονομία και οι Αρχές δεν πρόκειται να επιτρέψουν την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και εν τέλει των οικονομιών παγκοσμίως. Ωστόσο, η ενδελεχής ανάλυση των συνεπειών στην παγκόσμια οικονομία με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση των επιπτώσεων στην Ευρώπη, συνεπώς και στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη ώστε να καταστεί δυνατή και επιτυχής η αποτύπωση των πραγματικών διαστάσεων της κρίσης καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της σε μια πλήρη εικόνα των μεθόδων και μέτρων που χρησιμοποιούνται και πρέπει να ληφθούν υπόψη για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και εν τέλει την ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Έτσι, στα πλαίσια της μελέτης και παρουσίασης των δεδομένων και των παραμέτρων που διέπουν την σημερινή κατάσταση θα δοθούν απαντήσεις σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα καθώς τα τελικά συμπεράσματα που θα αναχθούν θα φανούν χρήσιμα για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της ίδια της κρίσης αλλά και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων και μέτρων αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.