Ρομπότ αυτοκίνητο με αισθητήρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ρομπότ αυτοκίνητο με αισθητήρες

Δημητριάδης, Δημήτριος

Η βασική ιδέα είναι η κατασκευή ενός μικρού αυτόνομου Ρομπότ Αυτοκινήτου το οποίο θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει εμπόδια. Η κατασκευή βασίζεται στην απλή αλλά πολύ έξυπνη και χρήσιμη λειτουργία του LM 555 χρονικού. Αυτό το χρονικό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν μονοσταθής πολυδονητής ο οποίος ονομάζεται πολυδονητής ενός παλμού. Η διάρκεια αυτού του παλμού καθορίζεται απο εναν συνδυασμό RC, ο οποίος συνδέεται εξωτερικά στο χρονικό 555. Επίσης ακόμα μια λειτουργία του χρονικού είναι να λειτουργεί σαν ασταθής πολυδονητής όπου παράγει έναν τετραγωνικό παλμό του οποίου η χρονική περίοδος (Τ) εξαρτάται από τον συνδυασμό του R1, R2 και C1. Υπάρχουν επίσης κάποια ακόμα ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία εμπλουτίζουν την βασική λειτουργία του Ρομπότ Αυτ/του. Το Εφφέ Ήχου είναι ένα κύκλωμα το οποίο παράγει εναν ήχο αύξουσας συχνότητας όταν οι αισθητήρες ενεργοποιούνται και έναν ήχο φθίνουσας συχνότητας μετά το διάστημα της αναστροφής και μέχρι να σταματήσει. Το κύκλωμα Πομπού -Δέκτη είναι για την εκκίνηση του Ρομπότ Αυτ/του. Επίσης υπάρχει αναφορά όσο αφορά τα μηχανικά μέρη της κατασκευής όπως οι τροχοί, τα γρανάζια, τον υπολογισμό των γραναζιών, τους αισθητήρες και άλλα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτοκίνητα
Αισθητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.