Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας

Κλωνάρη, Γεωργία

Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να δούμε την ανάπτυξη του κλάδου της σιδηροβιομηχανίας στην Ελλάδα και την θέση που έχει στο εξωτερικό καθώς και την πτωτική τάση του κλάδου σήμερα. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με γενικά στοιχεία του κλάδου, την πορεία την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα, θα αναπτύξουμε της πέντε (5) ποιο μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, ποια προϊόντα παράγουν, ποιες είναι οι χώρες προορισμού, και ποιες είναι οι προοπτικές διεύρυνσης των Ελληνικών εξαγωγών. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε, γιατί είναι αναγκαία η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001 2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις της σιδηροβιομηχανίας, ποιες είναι η υποχρεωτικές διαδικασίες ποιότητας που επιβάλλει το πρότυπο δηλαδή ο έλεγχός εγγράφων, αρχείων, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις, ο έλεγχος μη συμμορφούμενων προϊόντων και ποιες είναι η διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, ποιες είναι οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που επιβάλλονται από το πρότυπο δηλαδή η ανάλυση των επί μέρους λειτουργιών των εξαγωγικών επιχειρήσεων της σιδηροβιομηχανίας και ποιες είναι οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας που προκύπτουν από τις επί μέρους λειτουργίες. Και στο τρίτο κεφαλαίο θα αναλύσουμε την αναγκαία διαδικασία ποιότητας, δηλαδή θα ασχοληθούμε με την προμήθεια α΄ και β΄ υλών, πως γίνετε ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων και τέλος θα ασχοληθούμε με την διαδικασία εξαγωγών των τελικών προϊόντων και θα αναλύσουμε τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για κάθε διαδικασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανία
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.