Ο γραμμικός προγραμματισμός στον σχεδιασμού της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των αποθηκευτικών χωρών: ένα παράδειγμα εφαρμογής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο γραμμικός προγραμματισμός στον σχεδιασμού της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό των αποθηκευτικών χωρών: ένα παράδειγμα εφαρμογής

Δούρος, Αθανάσιος Χ.

Ο Γραμμικός Προγραμματισμός, είναι μια από τις πλέον δημοφιλείς τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας και θεωρείται ο πιο εφαρμοσμένος κλάδος της επιστήμης των Μαθηματικών, με πληθώρα εφαρμογών τόσο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο και στην επιστήμη του management. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός ασχολείται με το πρόβλημα της άριστης κατανομής των περιορισμένων πόρων μεταξύ ανταγωνιζομένων δραστηριοτήτων. Διοικητική ποσοτική . Αυτό σημαίνει ότι ο γραμμικός προγραμματισμός επικεντρώνεται στον εντοπισμό του άριστου (βέλτιστου) προγράμματος, με το οποίο κατανέμονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι μιας οικονομικής μονάδας στις ανταγωνιζόμενες δραστηριότητες της, ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι της. Ο Γραμμικός Προγραμματισμός βρίσκει εφαρμογές, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όπου είναι δεδομένη η στενότητα παραγωγικών συντελεστών, όσο και στην χρηματοοικονομική διοίκηση, όπου τα περιορισμένα κεφάλαια οφείλεται να κατανεμηθούν έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση. Οι πιο γνωστές εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού είναι: το πρόβλημα της δίαιτας, το πρόβλημα μείγματος προϊόντων, το πρόβλημα της μείξης, η επιλογή χαρτοφυλακίου, οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις, τα πολυσταδιακά προβλήματα προγραμματισμού παραγωγής, το πρόβλημα μεταφοράς. Η παρούσα εργασία δομείται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή με τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις του γραμμικού προγραμματισμού, καθώς και μια παρουσίαση των προβλημάτων που επιλύονται με τον γραμμικό προγραμματισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η διαμόρφωση του μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού, η περιγραφή της μεθόδου Simplex, καθώς και η εξέταση ειδικών περιπτώσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης λογισμικού για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, καθώς και περιγραφή της επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση του Excel. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο εξάγονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου του γραμμικού προγραμματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Γραμμικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)