Η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εμπορίας οίνου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εμπορίας οίνου

Θεοδωρίδου, Σουζάνα

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης EN ISO 9001:2008 στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής-εμπορίας οίνου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η πορεία του κλάδου σήμερα στην Ελλάδα καθώς και η θέση που καταλαμβάνει ο κλάδος στο διεθνές εμπόριο. Επίσης, αναφορά γίνεται και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας τους. Ακόμη, τα βασικά προϊόντα εμπορίας του κλάδου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, βασισμένου στο πρότυπο EN ISO 9001:2008 και οι υποχρεωτικές- αναγκαίες διαδικασίες που το συνοδεύουν, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 για τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής-εμπορίας οίνου. Αναλυτική αναφορά γίνεται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2008 που αποτελεί μια περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της επιχείρησης και καθορίζει τους στόχους της ως προς την ποιότητα και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. Στο εγχειρίδιο υποχρεωτικών και αναγκαίων διαδικασιών ποιότητας καθώς και σε έντυπα - φόρμες που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του προτύπου αυτού. Επίσης, αναλύονται οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001:2008, στις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου της παραγωγής-εμπορίας οίνου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται η προμήθεια των α’ υλών και ο ποιοτικός έλεγχος, η επεξεργασία, η παραγωγή και η τυποποίηση καθώς και οι εξαγωγές και οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις των τελικών προϊόντων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)