Η επίπτωση της χρηματοοικονομικής κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας μας και οι προοπτικές ανάστροφης της πορείας του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η επίπτωση της χρηματοοικονομικής κρίσης στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας μας και οι προοπτικές ανάστροφης της πορείας του

Ντόμπρεβα, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή στον κατασκευαστικό κλάδο δεν συνιστά μία ολοκληρωμένη μελέτη των οικονομικών και λοιπών χαρακτηριστικών του κλάδου. Αποτελεί μία προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των κυριότερων πρόσφατων τάσεων και προοπτικών, ώστε όλοι οι μετέχοντες σε αυτόν να μορφώσουν ταχύτερα μία εγκυρότερη άποψη. Κυρίαρχος στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να διασαφηνιστούν οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης και να αναλυθούν οι προοπτικές αναστροφής της πορείας του. Καθώς και ο βαθμός επιρροής του σε παγκόσμια κλίμακα. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι στρατηγικός για την ΕΕ, καθώς παρέχει τις κατασκευές και τις υποδομές προς όλους τους φορείς. Είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός κλάδος στην Ε.Ε, αντιπροσωπεύοντας το 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Οι δαπάνες για την κατασκευή αναμένεται να παρουσιάσουν συνεχή αύξηση κατά 4.6% το χρόνο, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη ενώ αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ινδία και στην Κίνα. Είναι πλέον προφανές ότι ο κατασκευαστικός κόσμος της χώρας μας διέρχεται τη χειρότερη μεταπολεμική κρίση του. Ιδιαίτερα οι 5.000 μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων μέλη της Ένωσης, της ΠΕΣΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, καθώς τον κλάδο χτυπά έντονα, εκτός από την οικονομική ύφεση, η νέα μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και η δραματική πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, με τα χιλιάδες διαμερίσματα να αποτελούν δεσμευμένα κεφάλαια των κατασκευαστών και τους λογαριασμούς των Δημοσίων Έργων να παραμένουν απλήρωτοι». Γίνεται Φανερό από τα στοιχεία που προκύπτουν, ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο (ΠΔΕ), αλλά και στα Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα με Νομοθετική εξασφάλιση σταθερού θεσμικού πλαισίου για μία σταδιακή και με μικρούς ρυθμούς έξοδο από την κρίση που χτυπά την Χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Κατασκευαστική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.