Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων συσκευασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής μηχανημάτων συσκευασίας

Παυλίδου, Ελένη

Οι συνθήκες, λοιπόν, της αγοράς είναι αυτές που «υποχρέωσαν» τις επιχειρήσεις να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και να ακολουθούν συγκεκριμένους προβλεπόμενους κανόνες στη διεξαγωγή του εμπορίου. Η παροχή εγγυημένης ποιότητας είναι πλέον απαίτηση της αγοράς για την επιβίωση, αρχικά, και στ συνέχεια γι την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να προσεγγίσει και να αναλύσει την εφαρμογή ενός Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων συσκευασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κλάδος της συσκευασίας στην Ελλάδα, η θέση του στο διεθνές εμπόριο και η αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας με βάση το πρότυπο EN ISO 9001 : 2008 στις εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο τι ακριβώς περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρότυπο για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Αναφέρεται, στο εγχειρίδιο ποιότητας EN ISO 9001 : 2008, στο εγχειρίδιο υποχρεωτικών και αναγκαίων διαδικασιών ποιότητας και τέλος επισυνάπτονται τα απαραίτητα έντυπα / φόρμες για την εφαρμογή του προτύπου, των οποίων η χρήση εξηγείται αναλυτικά. Στη συνέχεια της εργασίας και στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας με βάση το συγκεκριμένο πρότυπο, στον προαναφερόμενο κλάδο. Πιο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην προμήθεια α’ υλών, στον ποιοτικό έλεγχο, στην επεξεργασία, την παραγωγή, την τυποποίηση αλλά και στις εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις των τελικών προϊόντων. Στο τέλος της εργασίας και ύστερα από την διεξοδική προσέγγιση όλων των πλευρών της εφαρμογής του προτύπου EN ISO 9001 : 2008 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων συσκευασίας, παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα στα οποία οδηγούμαστε μέσα από αυτήν την παρουσίαση και τα οποία φανερώνουν τη σημασία εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου στον κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.