Οι συμφωνίες σύνδεσης των δυτικών Βαλκανίων με την Ε.Ε. και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οι συμφωνίες σύνδεσης των δυτικών Βαλκανίων με την Ε.Ε. και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας

Πολύμερος, Παναγιώτης

Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι να περιγράψει τις σχέσεις των Δυτικών Βαλκανικών κρατών με την ΕΕ, οι οποίες μεταφράζονται στις Συμφωνίες Σύνδεσης που έχουν συναφθεί μεταξύ τους, καθώς και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με τις χώρες αυτές και με τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που μπορεί να υπάρχουν. Επίσης γίνεται και μια αναφορά στη σημαντική παρουσία των μηχανισμών περιφερειακής συνεργασίας που δρουν στην περιοχή με σκοπό την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος «Διαδικασία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης» και ο μηχανισμός της διαδικασίας αυτής στα πλαίσια ένταξης των βαλκανικών κρατών στις ευρωπαϊκές δομές. Στο ίδιο μήκος κύματος κυμαίνονται και οι εταιρικές σχέσεις που συνάπτονται, με σκοπό να παρακολουθούν την πρόοδο κάθε χώρας και να θέτουν νέες προτεραιότητες αναλόγως με την εξέλιξη της προόδου. Όπως είναι λογικό, για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών αυτών, τους παρέχεται η δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από την ΕΕ στα πλαίσια της κοινοτικής χρηματοδότησης. Γι’ αυτό η θέσπιση του προγράμματος CARDS, δημιούργησε ένα ενιαίο πλαίσιο κοινοτικής βοήθειας προς όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Αργότερα, το παραπάνω πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, μέσο πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την κατανομή της κοινοτικής βοήθειας. Ακόμη, παρουσιάζονται τα βήματα προόδου κάθε χώρας των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ, συναντώντας κάθε χώρα σε διαφορετικό επίπεδο διαπραγμάτευσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια να προβληθεί η εξαγωγική εικόνα της Ελλάδας σε μια πρόσφατη απεικόνισή της, περιγράφοντας τις εξαγωγικές δραστηριότητές της ανά γεωγραφικό προορισμό και χώρα. Στη συνέχεια, αναφέρονται πιο συγκεκριμένα στοιχεία των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τα Δυτικά Βαλκανικά κράτη βάσει πρόσφατων ερευνών. Μάλιστα, για την διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής εικόνας των παραπάνω στοιχείων επισυνάπτονται αριθμητικοί Πίνακες στο Παράρτημα της εργασίας. Στο τέλος του κεφαλαίου, αναλύεται το Ελληνικό Σχέδιο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), πρόγραμμα που προέρχεται από τον ελληνικό προϋπολογισμό και ανταποκρίνεται στη χρηματοδότηση δράσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Στο τρίτο κεφάλαιο, συμπυκνώνονται όλα τα σχήματα περιφερειακής συνεργασίας που ισχύουν στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, ξεκινώντας με τη Διαδικασία Συνεργασίας Χωρών ΝΑ Ευρώπης που προέρχεται αποκλειστικά από χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου είναι άλλο ένα πλαίσιο συνεργασίας και προέρχεται από τις παραθαλάσσιες χώρες της περιοχής. Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας Χωρών ΝΑ Ευρώπης αποτελείται από χώρες των Βαλκανίων που πλαισιώνονται και από άλλες χώρες εταίρους όπως οι ΗΠΑ, ενώ τέλος το Σύμφωνο Σταθερότητας ΝΑ Ευρώπης αποτελείται από χώρες της βαλκανικής, διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών αλλά και από διεθνείς οργανισμούς. Το Σύμφωνο Σταθερότητας αντικαταστάθηκε μετέπειτα από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.