Εμπειρική διερεύνηση της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εμπειρική διερεύνηση της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικών δυνάμεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τσιβγινίδης, Ευάγγελος
Προκόπης, Αριστοτέλης

Η εργασία χρησιμοποιεί ως ερευνητικά μέσα τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά στοιχεία. Τα θεωρητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στη θεμελίωση της εργασίας. Τα εμπειρικά στοιχεία χρησιμοποιούνται ώστε να ελεγχθεί η ισχύς της θεωρίας ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης. Τα θεωρητικά στοιχεία αντλούνται από τη βιβλιογραφία που υπάρχει αναφορικά με την ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης και τη λειτουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εμπειρικά στοιχεία απορρέουν μέσα από τη στατιστική ανάλυση των τιμών που λαμβάνουν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και τα γενικά επίπεδα τιμών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εμπειρική διερεύνηση της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης αναπτύσσεται ως προς τις βασικές παραδοχές της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης. Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Μετά το παρόν κεφάλαιο εισαγωγικό κεφάλαιο της εργασίας, αναπτύσσεται το δεύτερο κεφάλαιο όπου παρατίθενται βασικά στοιχεία αναφορικά τη θεωρία της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης, της ισχύος της και των αιτίων αποκλίσεων της. Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται και αναλύεται η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της εμπειρικής έρευνας και ο έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας. Στο τέλος της εργασίας προβάλλονται τα συμπεράσματα της έρευνας και παρατίθενται ορισμένες προτάσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής οικονομική
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Μακροοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)