Χρήση μοντέρνων μεθόδων πολιτικής επικοινωνίας από μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο ενασχόλησης τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: δημιουργία ενός νέου πεδίου πολιτικής εκπροσώπησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Χρήση μοντέρνων μεθόδων πολιτικής επικοινωνίας από μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενο ενασχόλησης τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα: δημιουργία ενός νέου πεδίου πολιτικής εκπροσώπησης

Δεληγιαννίδου, Χρυσούλα

Στην έρευνα αυτή αξιολογείται η χρήση των μοντέρνων μεθόδων πολιτικής επικοινωνίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με αντικείμενο ενασχόλησης τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η έρευνα στηρίχθηκε σε ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους συλλογής των δεδομένων με την χρήση της τεχνικής focus group και του ερωτηματολογίου. Στο πρώτο μέρος εξηγούμε τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ενδιαφέρον και πρωτότυπο το θέμα που θα αναλύσουμε. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η θεωρητική, βιβλιογραφική ή μέσω Internet, ανάλυση της έννοιας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και των Μ.Κ.Ο. Η προσέγγιση πραγματοποιείται βάση αυτής που ισχύει για τον Ο.Η.Ε, την ΚΕΠΠΑ καθώς και κάποιων ατόμων που διατηρούν άμεση σχέση με τις δύο έννοιες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανθρώπινα δικαιώματα - Δίκαιο και νομοθεσία - Ευρωπαϊκή Ένωση
Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.