Μόλυνση του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Μόλυνση του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Παπαφίλη, Αναστασία
Παρίσης, Ιωάννης

Στη μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το πολυσυζητημένο φαινόμενο της αλλαγής του κλίματος που οφείλεται στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Αναλύονται ιδιαίτερα οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας οι οποίες βοηθούν στην καταπολέμηση του προβλήματος. Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τρείς πυλώνες. Στους δυο πρώτους πυλώνες καταγράφονται οι συνέπειες που επιφέρει η μόλυνση του περιβάλλοντος στην αλλαγή του κλίματος και πως αυτές επηρεάζουν την ζωή στον πλανήτη. Γίνεται αναφορά στην συμβολή των ισχυρών κρατών στην ενίσχυση του προβλήματος καθώς στα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση αυτού. Στο τρίτο πυλώνα παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις στο τομέα της ενέργειας και γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προωθούνται. Ξεχωριστή μνεία γίνεται για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις για το αν υπάρχουν ή μη προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σαφείς απαντήσεις δεν δίνονται, γίνεται όμως διεξοδική ανάλυση του θέματος. Εν κατακλείδι, προτείνονται κάποιες ενέργειες που θα ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω συζητήσεις και έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον - Μόλυνση
Κλιματικές αλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)