Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας και Βουλγαρίας και οι επενδύσεις δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας και Βουλγαρίας και οι επενδύσεις δράσεις των ελληνικών επιχειρήσεων

Μπατσιούλα, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εξετάσει την οικονομία της Βουλγαρίας αφενός και την σχέση αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα αφετέρου προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και επιπλοκές. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση της Βουλγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορεία της βουλγαρικής οικονομίας καθώς και οι εκτιμήσεις της Ε.Ε. επί αυτής. Τέλος εξετάζονται οι βασικοί μακροοικονομικοί δείκτες της γείτονας χώρας καθώς και οι οικονομικές εξελίξεις μέσα στο περιβάλλον της μειώσεως των ξένων επενδύσεων στην Βουλγαρία. Στο δεύτερο κεφάλαιο επικεντρωνόμαστε στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας. Εξετάζουμε τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, την πορεία αυτών κατά το Α’ εξάμηνο του 2008 καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν στο εμπόριο. Στο τέλος αναφέρουμε τους τύπους των εταιριών που υπάρχουν στην Βουλγαρία και διάφορα χαρακτηριστικά αυτών. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφερόμαστε στις επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία. Παραθέτουμε αρκετά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις ελληνικές επενδύσεις, καθώς και παραδείγματα εταιριών που μετέφεραν κάποιο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους στην γειτονική χώρα. Κλείνουμε με ένα παράδειγμα μιας ελληνικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία, αποσκοπώντας στην καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Ελληνικές επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.