Μελέτη αντίστασης γείωσης σε ανομοιογενή εδάφη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μελέτη αντίστασης γείωσης σε ανομοιογενή εδάφη

Σαραμουρλής, Βασίλειος Π.

Η συγκεκριμένη εργασία αρχικά πραγματεύεται τη γείωση ως φυσικό φαινόμενο και αναλύονται τα υπάρχοντα είδη γειώσεων, οι μέθοδοι εφαρμογής και οι κυριότεροι τύποι γειωτών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα φυσικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν γείωση, όπως είναι η αντίσταση γείωσης, η ειδική αντίσταση εδάφους, η κρουστική σύνθετη αντίσταση και η κρίσιμη ένταση ηλεκτρικού πεδίου. Όσον αφορά την ειδική αντίσταση εδάφους, παρατίθενται ορισμένα ιστορικά στοιχεία και περιγράφονται οι μέθοδοι μέτρησής του. Σημαντικό σημείο είναι η αναφορά στα πιο κοινά σφάλματα που γίνονται κατά τις μετρήσεις αυτές και πως αυτά αποφεύγονται ή περιορίζονται, καταλήγοντας σε έναν πίνακα όπου συνοψίζονται όλες οι μέθοδοι και αξιολογούνται. Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά την πειραματική διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιούνται μετρήσεις ειδικής αντίστασης εδάφους σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Περιγράφεται το σχετικό όργανο μέτρησης ειδικής αντίστασης που χρησιμοποιήθηκε και από τις μετρήσεις εξάγονται και αναλύονται χρήσιμα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Γείωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.