Η διεθνής μεταφορά και ασφάλιση φορτίων και οι εφαρμογές τους στην εξαγωγή γούνας στην ανατολική Ευρώπη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Η διεθνής μεταφορά και ασφάλιση φορτίων και οι εφαρμογές τους στην εξαγωγή γούνας στην ανατολική Ευρώπη

Δρακονταείδη, Ευγενία
Ρόζου, Άννα

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει και να ερμηνεύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά τις συναλλαγές εμπορευμάτων σε διεθνή επίπεδα καθώς και τους τρόπους που υπάρχουν για να αποφευχθούν τα προβλήματα μεταξύ των συναλλασσόμενων. Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται η ανάπτυξη του κλάδου της ελληνικής γού-νας, τα στάδια εξέλιξης καθώς και τους φορείς που συμβάλλουν στην εξαγωγι-κή δραστηριότητα του κλάδου. Στο κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές ασφάλισης, στα είδη των ασφαλιστήριων συμβολαίων και τους κινδύνους που συνεπάγονται στην εξαγωγή γούνας στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η οργάνωση της διεθνούς μεταφοράς, το εξα-γωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο καθώς και τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή γουνοδερμάτων. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στην πορεία, στην στρατηγική και στον προσδιορισμό αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορεύματα - Μεταφορές
Εξαγωγές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)