Δημιουργία εκπαιδευτικών ασκήσεων KNX για το μάθημα των ΕΗΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)
Δημιουργία εκπαιδευτικών ασκήσεων KNX για το μάθημα των ΕΗΕ

Τύρος, Μιχαήλ

Αναπτύσσονται πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την εξοικονόμηση ενέργειας, και τη βελτιστοποίηση της καθημερινότητας μέσα από ασφάλεια και άνεση των διαδικασιών. Εν συνεχεία αναλύεται η τεχνολογία KNX, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα μέσα επικοινωνίας, περιοχές εφαρμογής αυτού καθώς και εν γένει ο ρόλος της KNX association. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα χρήσης οικιακού αυτοματισμού δια μέσου αυτής της τεχνολογίας και ο τρόπος κατανόησης της και παρουσιάζεται η έκδοση (4.1) του λογισμικού ETS (Engineering Tool Software) για τον προγραμματισμό εγκαταστάσεων KNX, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του, φιλοσοφίας του και οι δυνατότητες τους μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Εκτελούνται ασκήσεις ελέγχου φωτισμού, με τη βοήθεια του ενιαίου λογισμικού ETS4 και το πάνελ του εργαστηρίου, γίνεται αναλυτικότερη η αναφορά στις μη συμβατικές εγκαταστάσεις και αποδεικνύεται η χρηστικότητα των εγκαταστάσεων νέας τεχνολογίας KNX.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.