Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και οι υπό ανάπτυξη χώρες: πολιτικές του γύρου της Doha

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου και οι υπό ανάπτυξη χώρες: πολιτικές του γύρου της Doha

Πλαζουμίτη, Ευτυχία Π.

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των κυριοτέρων διαπραγματεύσεων που παρουσιάστηκαν στον αναπτυξιακό γύρο της Doha και την επιρροή αυτών στο παγκόσμιο εμπορικό και οικονομικό στερέωμα. Αρχικά, γίνεται ιστορική αναδρομή του διεθνούς εμπορίου καθώς και η ανάγκη δημιουργίας οργανισμών, που θα είχαν σαν απώτερο σκοπό την βελτίωση των συνθηκών του παγκοσμίου εμπορίου. Επιπλέον γίνεται μία εκτενής ανάλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τονίζοντας τα κυριότερα στοιχεία του, όπως τα βασικά όργανα του, τον στόχο του, καταδεικνύοντας έτσι τον ρόλο που παίζει στις εμπορικές συναλλαγές διεθνώς. Ακολουθεί σχετική αναφορά στη σχέση που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου με τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και τη δημιουργία της UNCTAD. Επιπροσθέτως αναφέρεται στον αναπτυξιακό γύρο διαπραγματεύσεων της Doha, στο πως εξελίχθηκαν οι διαπραγματεύσεις τονίζοντας, τα θέματα που τις κατέστησαν αναγκαίες, το αντικείμενο και τον στόχο του γύρου και τις θέσεις που κράτησαν οι πρωταγωνιστές του. Τέλος, καταγράφεται το αποτέλεσμα του γύρου, μία σειρά από προτάσεις για την στάση που θα έπρεπε να κρατήσουν οι πρωταγωνιστές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στην Υπουργική Διακήρυξη της Doha τον Νοέμβριο του 2001.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Διεθνείς οργανισμοί
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.