Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων

Παπαδαμιανού, Μαρία

Ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει και να δείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα την τεχνολογία, των φωτοβολταϊκών συστημάτων (PV), σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας μέχρι σήμερα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ ήπια κατά τη χρήση τους, ενώ οι τυχόν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που προκύπτουν κατά τις φάσεις της παραγωγής και του παροπλισμού τους ελέγχονται και οι μέθοδοι για την αντιμετώπιση αυτών συνεχώς βελτιώνεται. Ως εκ τούτου, η φωτοβολταϊκή τεχνολογία είναι ανώτερη από τις άλλες μορφές ενέργειας. Τα συστήματα πυριτίου κρυστάλλου έχουν χρόνο αποπληρωμής της ενέργειας 1,5 έως 2 ετών και 2,7 έως 3,5 ετών για τη νότια και κεντρική Ευρώπη, αντίστοιχα. Αδιαμφισβήτητη είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή των συστημάτων, καθώς και ο χρόνος απόσβεσης της ενέργειας είναι δυνατόν να μειωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Ο χρόνος απόσβεσης της ενέργειας της τεχνολογίας λεπτών υμένων, κυμαίνεται από 1 έως 1,5 χρόνια για την κεντρική Ευρώπη. Επί του παρόντος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) των φωτοβολταϊκών, κυμαίνονται σε 25-32 g / kWh, το οποίο είναι σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας και μπορεί να μειωθεί στο μέλλον σε 15 g / kWh. Παρά το γεγονός ότι η κοινωνική αποδοχή των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι θετική σε γενικές γραμμές, όπως φαίνεται σε ένα μικρό αριθμό μελετών, οι τοπικές κοινωνίες και οι κάτοικοι θεωρούν ότι οι εγκαταστάσεις αυτές μπορεί να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής τους σημαντικά. Συνεπώς, η διαφάνεια των διαδικασιών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα φαίνεται να είναι πολύ σημαντική. Ο βαθμός συμμετοχής σε τοπικές δραστηριότητες, εταιρείας στην οποία ανήκει το σύστημα, αποτελεί βασικό παράγοντα για τη γενική αποδοχή από το κοινό. Για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι απαραίτητο να ληφθούν οι κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις και να γίνει ποσοτική και οικονομική αξιολόγηση των εξωτερικών δαπανών.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Περιβάλλον και ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.