Οι διαδικασίες ποιότητας του διεθνούς εμπορίου με την Τουρκία στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές του κλάδου των τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας του διεθνούς εμπορίου με την Τουρκία στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές του κλάδου των τροφίμων

Μιχαήλ, Ευαγγελία

Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια συγκεκριμενοποίησης του ελληνοτουρκικού εμπορίου, η πορεία του οποίου εξελίσσεται τα τελευταία χρονιά με ικανοποιητικούς ρυθμούς .Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες, οι οποίες συνίστανται αφενός στα πολιτικής φύσεως προβλήματα και αφετέρου στην παραγωγή ομοειδών προϊόντων, η Τουρκία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας. Η συμμετοχή και των δυο χώρων στον ΟΣΕΠ εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για συνεργασία σε όλους τους τομείς. Στη συνέχεια της εργασίας θα παρατεθούν στατιστικά στοιχεία των ελληνοτουρκικών εισαγωγικοεξαγωγικών σχέσεων στο κλάδο των τροφίμων, που αποτελεί το βασικό εισαγώγιμο προϊόν προς τη χώρα μας. Σημαντική ωστόσο παράμετρος όπου και θα σταθούμε είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να εισαχθούν ή να εξαχθούν προϊόντα καθώς και η παράθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Παρακάτω θα σταθούμε σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα εισαγωγικοεξαγωγικής συμπεριφοράς των προϊόντων-εννοείται των τροφίμων- η οποία είναι η διαχείριση ποιότητας. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εν λόγω εργασία, προέρχονται από την Γ.Γ.ΕΣΥΕ (Δ/νση: Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών - Τμήμα: Εξωτερικού Εμπορίου) και είναι, για μεν τα έτη 1999 και 2000 οριστικά, για δε τα έτη 2001, 2002 και 2003 προσωρινά και αναφέρονται μόνο στις εμπορευματικές συναλλαγές και όχι στο εμπόριο υπηρεσιών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.