Ποιότητα και ποιοτικός έλεγχος των γουνοφόρων δερμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ποιότητα και ποιοτικός έλεγχος των γουνοφόρων δερμάτων

Καρποζήλου, Κυριακή

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία γουναρικών όπως και αυτή των δερμάτων υποβάλλονται σε ισχυρές οικονομικές, ποιοτικές και περιβαλλοντικές πιέσεις. Προς το παρόν, οι μέθοδοι εκτίμησης της ποιότητας των γουναρικών, τόσο των ακατέργαστων όσο και των κατεργασμένων είναι κυρίως εμπειρικές. Ακόμη δεν υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου ποιότητας και προδιαγραφών διεθνώς αποδεκτό. Υπάρχουν μόνο μερικά Εθνικά συστήματα προτύπων. Έτσι, από το 1994 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) έχει συστήσει μια Τεχνική Επιτροπή με τον κωδικό : TC-289 ‘Leather’, με σκοπό τη σύναξη οδηγιών- προτύπων- προδιαγραφών για τα γουνοφόρα δέρματα ξεκινώντας από το ‘βιζόν’. Στη Ρωσία εδώ και τρεις δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πρότυπα που αφορούν την ποιότητα του γουνοφόρου δέρματος(GOST). Ο συνολικός έλεγχος της ποιότητας της γούνας είναι εκτενής, μοιάζει σε πολλά σημεία μ’αυτόν των δερμάτων και αφορά όλες εκείνες τις φάσεις που επηρεάζουν την ποιότητα, δηλαδή: την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων(διαβίωση, τροφή κ. α.), την πρωτογενή τους επεξεργασία (θανάτωση, συντήρηση, αποθήκευση), όλο το φάσμα της επεξεργασίας και της βαφής και της φάσεις παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Γουνοφόρα ζώα
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.