Συστήματα διασφάλισης υγιεινής (HACCP) και διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) στη βιομηχανία εμφιάλωσης νερού: ανάπτυξη και εφαρμογή τους στην εταιρία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού Σαμαρίνα Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Συστήματα διασφάλισης υγιεινής (HACCP) και διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) στη βιομηχανία εμφιάλωσης νερού: ανάπτυξη και εφαρμογή τους στην εταιρία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού Σαμαρίνα Α.Ε.

Τσιώλης, Χαράλαμπος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπό έχει την προσέγγιση και μελέτη των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής (HACCP) και διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) στη βιομηχανία εμφιάλωσης νερού και ειδικά στην εταιρία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΣΑΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. Στην προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατό πληρέστερα το συγκεκριμένο θέμα η εργασία απαρτίζεται από δώδεκα κεφάλαια. Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο τονίζεται η αναγκαιότητα του νερού για τη διατήρηση της ζωής και την καλή λειτουργία του οργανισμού μας και παρατίθενται οι βασικές κατηγορίες τόσο του νερού γενικά όσο και του εμφιαλωμένου νερού ειδικότερα. Στο τέταρτο κεφάλαιο εκτίθενται οι γενικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση και ανιχνευσιμότητα του εμφιαλωμένου νερού (υποχρεωτικές – απαγορευτικές ενδείξεις). Κατόπιν, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αγορά των εμφιαλωμένων νερών σήμερα. Συγκεκριμένα, αποτυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του εμφιαλωμένου νερού, περιγράφεται η δομή και διάρθρωση του κλάδου, η διαφημιστική δαπάνη, τα δίκτυα διανομής, οι μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων και τα μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων. Επίσης, εκτιμάται το μέγεθος της εγχώριας αγοράς και το ύψος των εισαγωγών και εξαγωγών και παρουσιάζεται ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών στη διεθνή αγορά. Το έκτο κεφάλαιο πραγματεύεται τα χαρακτηριστικά του εμφιαλωμένου νερού (οργανοληπτικά, φυσικά, ανόργανα – οργανικά συστατικά, σωματίδια), τα οποία αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της ποιότητάς του. Το θέμα του έβδομου κεφαλαίου αφορά στην παθογένεια του νερού. Στο συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να υφίστανται για τη δημόσια υγεία από την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού εξαιτίας της παρουσίας σε αυτό ξένων σωμάτων (φυσικοί κίνδυνοι), επιβλαβών χημικών ουσιών (χημικοί κίνδυνοι) ή παθογόνων μικροοργανισμών (μικροβιολογικοί κίνδυνοι). Στη συνέχεια, το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στην παραγωγική διαδικασία του εμφιαλωμένου νερού από την πηγή μέχρι τη μεταφορά του τελικού προϊόντος στα σημεία πώλησης. Το ένατο κεφάλαιο παρουσιάζει συγκεκριμένα το φυσικό μεταλλικό νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ. Στο δέκατο κεφάλαιο, ύστερα από την παράθεση του ορισμού, της ιστορικής αναδρομής, της ισχύουσας νομοθεσίας, των λόγων εφαρμογής, των πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων από την εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης υγιεινής HACCP, περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η ανάπτυξη και εφαρμογή του εν λόγω συστήματος σε όλα τα στάδια παραγωγής εμφιαλωμένου νερού, με τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs) καθώς και των αποτρεπτικών και διορθωτικών ενεργειών τους. Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο, μετά από αναφορά στην έννοια και τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες εφαρμογής τους, τους τρόπους, τους φορείς και τη διαδικασία πιστοποίησης, εκτίθεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000, η σχέση του με το σύστημα διασφάλισης υγιεινής HACCP καθώς και οι απαιτήσεις του για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς η ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος ISO 9001:2000 στο εμφιαλωμένο νερό και ειδικά στο φυσικό μεταλλικό νερό ΣΑΜΑΡΙΝΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)