Η βιοτεχνία της γούνας στη δυτική Μακεδονία και η πορεία του κλάδου τα τελευταία 50 χρόνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η βιοτεχνία της γούνας στη δυτική Μακεδονία και η πορεία του κλάδου τα τελευταία 50 χρόνια

Πιτούλης, Ευάγγελος
Βλαδίκας, Αρεταίος

Ο βασικός στόχος, για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα, είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και αδυναμιών του κλάδου, ο προσδιορισμός της προσφοράς του στη τοπική κοινωνία και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της σημερινής ύφεσης στην οικονομία της περιοχής. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εξέλιξη του κλάδου στη Δυτική Μακεδονία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς και οι ευκαιρίες που εμφανίζονται σε νέες αγορές του εξωτερικού. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά των καταναλωτικών προτιμήσεων στην αγορά γουναρικών, καθώς και ανάλυση της αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο επιχειρείται ο προσδιορισμός του συγκριτικού πλεονεκτήματος του κλάδου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το εξωτερικό εμπόριο του κλάδου κατά τη τελευταία πεντηκονταετία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι εισαγωγές πρώτων υλών (ακατέργαστα γουνοδέρματα) και οι εξαγωγές ετοίμων ενδυμάτων γούνας προς τις αγορές των χωρών, στις οποίες απευθύνεται ο κλάδος. Για την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα του κλάδου, η ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου χωρίζεται σε υποπεριόδους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή και η ανάπτυξη του εξεταζόμενου κλάδου στη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, εξετάζεται η κατανομή και η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου, ο προσδιορισμός του δικτύου και περιβάλλοντος, η ευκολία εισόδου στον κλάδο, η παραγωγή και η γενικότερη δομή του (στοιχεία που αποτελούν έναν κλάδο), καθώς και οι οργανισμοί στήριξης και ανάπτυξης των βιοτεχνιών γούνας. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες αγορές, στις οποίες απευθύνεται ο κλάδος, καθώς και η ανάλυση του δικτύου διανομής των προϊόντων γούνας. Χώρες όπως η Ρωσία, οι Η.Π.Α. και η Κίνα αποτελούν ακόμη και σήμερα τις σημαντικότερες αγορές του κλάδου, στις οποίες παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης στην οικονομία της γουνοποιίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.