Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα και οι στρατηγικές πολιτικές αύξησης τουριστικών αφίξεων

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα και οι στρατηγικές πολιτικές αύξησης τουριστικών αφίξεων

Χατζηπανταζή, Πασχαλία

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας επομένως, είναι να παρουσιάσει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα. Παράλληλα παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι προσέλκυσης τουριστών από χώρες του εξωτερικού ,οποίοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού. Για την ανάπτυξη αυτής της διπλωματικής εργασίας γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου χρησιμοποιούνται άρθρα από έγκυρες πηγές, βιβλιογραφικές αναφορές, αναφέρονται επίσης διάφορα παραδείγματα που αφορούν κυρίως τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα ενώ παρατίθενται στατιστικοί πίνακες και διαγράμματα µε τις απαραίτητες επεξηγήσεις και σχολιασµούς. Αναλυτικότερα , στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη προσέγγιση με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που αφορά αρχικά τους προσδιοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ τους παράγοντες δηλαδή που οδηγούν την επιχείρηση να προχωρήσει στην πραγματοποίηση μιας ξένης επένδυσης σε μια χώρα. Στην συνέχεια αναφέρονται οι βασικές μορφές και τύποι AΞΕ, τα κίνητρα προσέλκυσης καθώς και οι επιπτώσεις των ΑΞΕ στις χώρες υποδοχής και προέλευσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον . Αργότερα εξετάζονται σε βάθος οι ανασταλτικοί παράγοντες δράσης των ΑΞΕ στην χώρα μας καθώς και οι πολιτικές ενίσχυσης και προσέλκυσης ΑΞΕ που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα. Στην συνέχεια , στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια εκτενέστερη μνεία στον τουρισμό, τον ρόλο του τουρισμού στην Ελλάδα και την θέση της χώρας μας στη τουριστική αγορά , τα χαρακτηριστικά ζήτησης και προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος καθώς και στην σπουδαιότητα τουριστικής ανάπτυξης με συγκεκριμένα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα τα οποία παρατίθενται. Τέλος , στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα ,τα προβλήματα του κλάδου οι εξελίξεις και οι προοπτικές , ενώ τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ στα τουριστικά villages σε συνδυασμό με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στον ξενοδοχειακό τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στον ελληνικό ξενοδοχειακό τομέα. Αναφέρεται συγκεκριμένα η περίπτωση των Dolphin Capital Investors και της Oaktree Capital Management, οι συνεργασίες που έχουν συνάψει με ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει στον ξενοδοχειακό τομέα της Ελλάδας. Τέλος , η διπλωματική αυτή εργασία κλείνει με την ανάδειξη των στρατηγικών πολιτικών αύξησης των τουριστικών αφίξεων στην χώρα μας . Η προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού και η προσέλκυση Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο του Υπουργείου Τουρισμού όσο και των εκάστοτε υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτόν. Η υιοθέτηση μιας ενδεδειγμένης πολιτικής προσέλκυσης τουριστών και δημιουργία στρατηγικών προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος επιτάσσεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)