Διαχείριση και στρατηγικές χειρισμού κρίσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Διαχείριση και στρατηγικές χειρισμού κρίσεων

Χονδρογιάννης, Ανδρέας Γ.

Το θέμα της εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα θέματα και τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις κρίσεις και τη διαχείριση τους, και πώς αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπου ενδέχεται να εκδηλωθεί μια κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι αναπόφευκτη η παντελής αποφυγή μιας κρίσης, ιδιαίτερα δε όταν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, ευνοεί την εκδήλωση των συμπτωμάτων της. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή της έννοιας της κρίσης και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτής. Αναφέρονται οι μορφές που μπορεί να έχει κατά την εξέλιξη της ανάλογα με το είδος τους. Τέλος, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει αυτή καθώς και τα οφέλη των επιπτώσεων αυτών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής μιας κρίσης και αναλύεται πώς μια επιχείρηση οδηγείται από την πτώση στην ανάκαμψη. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται το σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων, που είναι πρωτεύον βήμα για την ανάκαμψη της επιχείρησης από την κρίση. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος χειρισμού των κρίσεων. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των στρατηγικών για την αντιμετώπιση ων κρίσεων. Αυτές μπορεί να είναι στρατηγικές μείωσης, στρατηγικές χειρισμού και στρατηγικές διεκπεραίωσης. Επίσης παρουσιάζονται τα βήματα για την αποτελεσματική διαχείριση σε περίοδο κρίσεων. Τέλος αναλύεται και ένα αληθινό παράδειγμα των όσων αναφέρθηκαν στη εργασία αυτή. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα που πηγάζουν από τα όσα αναφέρθηκαν στα τρία κεφάλαια και ανακεφαλαιώνει κάποιες χρήσιμες συμβουλές, που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίοδο κρίσης από μια επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση κινδύνου
Βιομηχανικό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.