Έλεγχος τυχαιότητας σειράς αριθμών που παράγονται από μηχανική κληρωτίδα: εφαρμογή στους κληρωθέντες αριθμούς του Τζόκερ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Έλεγχος τυχαιότητας σειράς αριθμών που παράγονται από μηχανική κληρωτίδα: εφαρμογή στους κληρωθέντες αριθμούς του Τζόκερ

Αγγελάκης, Δημήτρης

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό να εξετάσει την ύπαρξη τυχαιότητας στις κληρώσεις των τυχερών αριθμών, στο παιχνίδι Τζόκερ του ΟΠΑΠ. Για την αξιολόγηση της τυχαιότητας στις κληρώσεις Τζόκερ, θα ληφθούν υπόψη όλα τα αποτελέσματα κληρώσεων του Τζόκερ, από τις 16 Νοεμβρίου 1997 μέχρι και τον Ιούνιο 2014, συνολικά 1728 κληρώσεις αριθμών. Ο έλεγχος τυχαιότητας, θα βασιστεί σε έλεγχο κατανομής για όλους τους τυχερούς αριθμούς που έχουν κληρωθεί μέχρι σήμερα στο Τζόκερ. Πιο συγκεκριμένα, θα ελεγχθεί αν οι κληρώσεις αντιστοιχούν σε ομοιόμορφη κατανομή. Η ομοιόμορφη κατανομή απεικονίζει γεγονότα, όπου η πιθανότητα εμφάνισης κάθε δυνατού αποτελέσματος έχει την ίδια πιθανότητα πραγματοποίησης. Στο δείγμα της έρευνας θα υπολογιστούν και αξιολογηθούν βασικοί στατιστικοί δείκτες (μέσο, διάμεσος, τυπική απόκλιση, οξύτητα, συμμετρία), βασικές γραφικές παραστάσεις κατανομής μεταβλητών (ιστόγραμμα, θηκόγραμμα), εμπειρικοί στατιστικοί δείκτες (συχνότητα κληρώσεων μονών αριθμών, συχνότητα κληρώσεων ζυγών αριθμών, συχνότητα κληρώσεων ανά γραμμή και στήλη του δελτίου) σχετικά με τις κληρώσεις στο Τζόκερ θα γίνει γραφικός έλεγχος ομοιόμορφης κατανομής κληρώσεων με χρήση των διαγραμμάτων Uniform Q-Q plot και Detrended Uniform Q-Q plot. Επιπροσθέτως, θα εφαρμοστεί έλεγχος ομοιόμορφης κατανομής x2 (Chi-square test) στις κληρώσεις του Τζόκερ σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης κάθε αριθμού, αλλά και τη συχνότητα εμφάνισης των τυχερών αριθμών ανά ομάδες αριθμών (γραμμές, στήλες). Τέλος, θα εφαρμοστεί έλεγχος runs test στο δείγμα κληρώσεων για επιπρόσθετη αξιολόγηση του βαθμού τυχαιότητας κληρώσεων στο Τζόκερ. Συνδυάζοντας τα στοιχεία από τις παραπάνω αναλύσεις θα είναι δυνατή η εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την ύπαρξη ή όχι τυχαιότητας στις κληρώσεις του Τζόκερ.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυχερά παιχνίδια
Πιθανότητες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.