Διεξαγωγή πειραμάτων στις τηλεπικοινωνίες ή στα δίκτυα Η/Υ: μελέτη, διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων του packet tracer περιβάλλοντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεξαγωγή πειραμάτων στις τηλεπικοινωνίες ή στα δίκτυα Η/Υ: μελέτη, διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων του packet tracer περιβάλλοντος

Βασιλειάδη, Σοφία-Μαρία

Τα δίκτυα στις μέρες μας έχουν πολύ σημαντική θέση στην ζωή μας. Μας βοηθούν να επικοινωνούμε, να συνεργαζόμαστε, να μαθαίνουμε, να διασκεδάζουμε και να αλληλεπιδρούμε. Στην καρδία των δικτύων βρίσκονται οι δρομολογητές. Ο κύριος σκοπός των δρομολογητών είναι να συνδέουν πολλαπλά δίκτυα και να προωθούν πακέτα από το ένα δίκτυο στο άλλο. Στο εξωτερικό του δρομολογητή βρίσκονται οι διεπαφές του: η θύρα κονσόλας, η θύρα auxiliary και οι διεπαφές Lan και Wan. Ο δρομολογητής χρησιμοποιεί τον πίνακα δρομολόγησης του για να προσδιορίσει το καλύτερο μονοπάτι για να προωθήσει το πακέτο. Όταν ο δρομολογητής λάβει ένα πακέτο εξετάζει την IP διεύθυνση προορισμού του πακέτου και ψάχνει στον πίνακα δρομολόγησης του για το καλύτερο ταίριασμα με τις διευθύνσεις δικτύου του. Όταν βρει το ταίριασμα ενθυλακώνει το IP πακέτο στο πλαίσιο δεδομένων της διεπαφής εξόδου και προωθεί το πακέτο στον προορισμό του. Δρομολόγηση είναι η διαδικασία με την οποία επιλέγεται η διαδρομή που θα χρησιμοποιηθεί για να σταλούν τα δεδομένα μέσα σε ένα δίκτυο από την πηγή στον προορισμό μέσω ενδιάμεσων δρομολογητών. Η δρομολόγηση μπορεί να είναι στατική ή δυναμική. Συγκεκριμένα, τα απομακρυσμένα δίκτυα προστίθενται στον πίνακα δρομολόγησης είτε διαμορφώνοντας στατικές διαδρομές υλοποιώντας έτσι στατική δρομολόγηση είτε ενεργοποιώντας δυναμικά πρωτόκολλα δρομολόγησης υλοποιώντας έτσι δυναμική δρομολόγηση. Χρησιμοποιείται στατική δρομολόγηση σε τρείς περιπτώσεις: Όταν το δίκτυο αποτελείται από λίγους δρομολογητές, όταν το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο μέσω ενός μεμονωμένου ISP και όταν έχω ένα μεγάλο δίκτυο που διαμορφώνεται με τοπολογία “Κόμβου ακτίνας”. Τα πρωτόκολλα δυναμικής δρομολόγησης χωρίζονται στα πρωτόκολλα εξωτερικών πυλών(EGP) και τα πρωτόκολλα εσωτερικών πυλών(IGP). Τα IGP χρησιμοποιούνται για δρομολόγηση στο εσωτερικό ενός αυτόνομου συστήματος, ενώ τα EGP χρησιμοποιούνται για δρομολόγηση μεταξύ αυτόνομων συστημάτων. Τα IGP πρωτόκολλα χωρίζονται σε πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης και πρωτόκολλα δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης. Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης διανυσματικής απόστασης ορίζονται ως διανύσματα απόστασης και κατεύθυνσης και είναι το RIP το IGRP και το EIGRP. Στα πρωτόκολλα δρομολόγησης κατάστασης ζεύξης είναι γνωστές όλες οι πιθανές διαδρομές για έναν προορισμό και μπορείς να προσδιορίσεις το μονοπάτι που θα χρησιμοποιήσεις και τα πρωτόκολλα είναι το OSPF και το IS-IS. Το πρωτόκολλο EGP είναι το BGP.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.