Εικονική διαδραστική περιήγηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά = Interactive virtual walkthrough on the campus of the Technological Institute of Western Macedonia in Kastoria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εικονική διαδραστική περιήγηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά = Interactive virtual walkthrough on the campus of the Technological Institute of Western Macedonia in Kastoria

Δερμεντζόπουλος, Δημήτριος

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία διαδραστικής ψηφιακής παρουσίασης των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα CL3VER και η υλοποίηση αξιοποίησε εκατοντάδες φωτογραφικές λήψεις των χώρων από τις οποίες προέκυψε η μορφή η διακόσμηση και η υφή των υλικών. Στην εργασία περιγράφονται και αναλύονται όλα τα στάδια υλοποίησης και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Ειδικότερα περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας του πρωτογενούς υλικού και ο τρόπος που αυτό αξιοποιήθηκε. Αναφέρονται οι ανάγκες υπολογιστικής ισχύος για την φωτορεαλιστική απεικόνιση και τη διαδικτυακή προβολή. Περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της εφαρμογής και οι μηχανισμοί διαδραστικής ξενάγησης. Τέλος εξηγούνται τα πλεονεκτήματα από την αξιοποίηση της εφαρμογής και γίνονται προτάσεις για βελτίωση και συμπλήρωσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εικονική πραγματικότητα
Ψηφιακή τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.