Προγραμματισμός μεθόδων Runge Kutta με Matlab

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Προγραμματισμός μεθόδων Runge Kutta με Matlab

Καθαροσπόρη, Ειρήνη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου, στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της είναι ο προγραμματισμός των μεθόδων Runge Kutta με τη βοήθεια του Matlab. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις και κυρίως στις βασικές έννοιες που πρέπει να γνωρίζει ο αναγνώστης για την κατανόηση της εργασίας. Συνεχίζοντας στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει αναφορά στην οικογένεια μεθόδων Runge - Kutta και θα τις αναλύσουμε μέχρι και τις μεθόδους τέταρτης τάξης. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα επιλυθούν κάποια προβλήματα αρχικών τιμών (ΠΑΤ) χρησιμοποιώντας τις μεθόδους κάθε τάξης για να γίνει κατανοητός ο τρόπος επίλυσής τους. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο θα περιγραφούν εν συντομία τα συμπεράσματα σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν και θα παρουσιαστεί και ο κώδικας των μεθόδων στο παράρτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαφορικές εξισώσεις
Μαθηματικά μοντέλα
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.