Το φορολογικό σύστημα και η προσέλκυση ΑΞΕ.: η περίπτωση της Ελλάδος σε σύγκριση με βαλκανικές χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το φορολογικό σύστημα και η προσέλκυση ΑΞΕ.: η περίπτωση της Ελλάδος σε σύγκριση με βαλκανικές χώρες

Τσιμπέρης, Δημήτριος

Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη και ιδιαίτερα η Ελλάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να ανακάμψει από την οικονομική κρίση που βίωσε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι ΑΞΕ θεωρούνται βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη μιας χώρας από πάρα πολλούς μελετητές. Συνεπώς, αναζητήθηκαν και ορίστηκαν οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να ευνοήσουν την άντληση κεφαλαίων. Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι η ευνοϊκή φορολόγηση και τα κίνητρα που δίνονται στις επιχειρήσεις για να δραστηριοποιηθούν σε μία χώρα. Σε πολλές περιπτώσεις, είτε λόγω εσωτερικών προβλημάτων (αναταραχών), είτε πολιτικής αστάθειας, είτε λόγω έλλειψης πόρων, αρκετές χώρες δεν επωφελήθηκαν από την παγκόσμια διόγκωση στις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Αυτό συνέβη κυρίως λόγω έλλειψης πολιτικής κατεύθυνσης, είτε στην έλλειψη πρωτοβουλιών για τη θέσπιση των κατάλληλων θεσμικών και νομοθετικών πλαισίων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των συστημάτων φορολόγησης στην Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ και τη Ρουμανία. Ακολούθως, στόχος της εργασίας είναι να εντοπιστούν οι διαφορές τους και να επισημανθούν οι παράγοντες που καθιστούν τις γείτονες χώρες, τόπο έλξης επενδύσεων. Δίνονται έτσι κάποιες κατευθύνσεις αναφορικά με τις πολιτικές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας στο συγκεκριμένο πεδίο προκειμένου να καταστεί ελκυστική για την προσέλκυση ΑΞΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα
Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.