Ο θεσμός των ασφαλειών στην Ελλάδα: το προφίλ του Έλληνα ασφαλιζόμενου και η στάση του προς την ιδιωτική ασφάλιση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Ο θεσμός των ασφαλειών στην Ελλάδα: το προφίλ του Έλληνα ασφαλιζόμενου και η στάση του προς την ιδιωτική ασφάλιση

Μεντελής, Παναγιώτης

Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, ασχοληθήκαμε με το θεσμό των ασφαλειών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το θέμα είναι: Ό θεσμός των ασφαλειών στην Ελλάδα. Το προφίλ του έλληνα ασφαλιζόμενου και η στάση του προς την ιδιωτική ασφάλιση". Συγκεκριμένα θα μελετήσουμε την λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών και με την βοήθεια της έρευνας θα προσδιορίσουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, το προφίλ του έλληνα ασφαλιζομένου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο είναι το θεωρητικό μέρος και περιέχει τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον θεσμό των ασφαλειών γενικά, προσδιορίζονται τα στοιχεία της ασφάλισης, οι διακρίσεις της και τα πρόσωπα που τη διέπουν. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την εξέλιξη και την πορεία των ασφαλειών. Γίνεται μία ιστορική αναδρομή από το ξεκίνημα, τις μεταβατικές καταστάσεις, την πορεία, τον ανταγωνισμό και το μέλλον τους. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται θέμα για το ρόλο του ΜΡΚ στον χώρο των ασφαλειών. Οι λειτουργίες του ΜΡΚ που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, αποφέροντας τα αναμενόμενα κέρδη στην εταιρία. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους ασχοληθήκαμε με τα υπάρχοντα ασφαλιστικά προγράμματα και το προφίλ τριών μεγάλων εταιριών. Αναφέρονται 12 ασφαλιστικές εταιρίες. Ο βαθμός κάλυψης τους στους τρεις βασικούς κλάδους των υπηρεσιών τους, όπως ο κλάδος ζωής, γενικών ασφαλειών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Λόγω του μεγάλου αριθμού των εταιριών, επιλέξαμε τυπικά 12 από αυτές με βάση το μερίδιο αγοράς που κατέχουν σε συνάρτηση με τις πωλήσεις. Εμφανίζονται 3 πίνακες και από τα αποτελέσματα τους παρατηρούμε μια συνοπτική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των ασφαλειών. Επίσης πιο αναλυτικά, έχουμε παραδείγματα, τριών μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών, όπου φαίνεται η θέση τους στην αγορά, η εξέλιξη τους τα οικονομικά μεγέθη και τα μελλοντικά τους σχέδια. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η έρευνα που έχει γίνει, για να ερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης του έλληνα ασφαλιζομένου σε σχέση με τον ασφαλιστικό τομέα που ανήκει. Η στάση του, η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση των προϊόντων των ασφαλιστικών εταιριών. Η έρευνα έχει ως εξής θέμα: Οι απόψεις των κατοίκων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσ/νίκης πάνω στην ιδιωτική ασφάλιση για το 2001. Αναφέρονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι και η μεθοδολογία περιλαμβάνει: το είδος της ερευνητικής μεθόδου (δειγματοληψία), τη μέθοδο δειγματοληψίας (δημοσκόπηση), τον τύπο δημοσκόπησης (προσωπική συνέντευξη), το όργανο συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο) και η επιλογή τεχνικών ανάλυσης των δεδομένων (τεστ και η ανάλυση συσχέτισης του Spearman). Η κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα του SPSS. Τα συμπεράσματα από τους πίνακες μονής και διπλής εισόδου, είναι συγκεντρωμένα για να έχουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα. Επίσης αναφέρονται κάποιες προτάσεις, με βάση βέβαια τα αποτελέσματα των πινάκων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)