Κατασκευή ενός συστήματος SCADA για τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός αντλιοστασίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κατασκευή ενός συστήματος SCADA για τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός αντλιοστασίου

Κυρκόπουλος, Γεώργιος

Η εργασία αφορά τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και λήψης δεδομένων (Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA) που χρησιμοποιούνται για την τηλεπιτήρηση αντλιοστασίων. Στο πρώτο μέρος, αναλύονται οι συνιστώσες ενός συστήματος λήψης δεδομένων (Data Acquisition). Στη συνέχεια, επιχειρείται μια παρουσίαση των συστημάτων εποπτικού ελέγχου SCADA και αναλύονται οι συνιστώσες τους. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματά τους, ενώ γίνεται λόγος και για τις διαφορές τους από τα κατανεμημένα συστήματα ελέγχου (Distributed Control System - DCS). Τέλος, περιγράφεται η λειτουργία του αντλιοστασίου του συστήματος τηλεθέρμανσης της περιοχής της Κοζάνης (εταιρεία ΔΕΥΑΚ) καθώς επίσης και η λειτουργία των βασικών συνιστωσών του συστήματος SCADA που υπάρχει στην εγκατάσταση του αντλιοστασίου. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, αναπτύχθηκε, στο περιβάλλον της γλώσσας γραφικού προγραμματισμού LabVIEW®, μια εφαρμογή η οποία προσομοιώνει τη λειτουργία των βασικών συνιστωσών του συστήματος SCADA του αντλιοστασίου, όπως ενδείξεις κατάστασης (ON-OFF) μηχανοκίνητων ή χειροκίνητων βαλβίδων, ενδείξεις μετρητών πίεσης, κ.λ.π. Η λειτουργία της εφαρμογής αυτής δοκιμάζεται διαβάζοντας τις τιμές των σχετικών μεγεθών από πραγματικό αρχείο καταγραφής που δημιουργείται κατά τη λειτουργία του συστήματος SCADA του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΚ.

Thesis
NonPeerReviewed

Αυτόματος έλεγχος
Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.