Παγκόσμια οικονομία και διεθνές μάνατζμεντ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Παγκόσμια οικονομία και διεθνές μάνατζμεντ

Σταυρακάρα, Ιωάννα

Στην αρχή αυτής της εργασίας, γίνεται μια συνοπτική ιστορική αναδρομή, έτσι ώστε να θυμηθούμε ποιοι συνέβαλλαν καθοριστικά στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνές μάνατζμεντ. Μέσα από αυτή την αναδρομή καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία πέρασε πολλά μεταβατικά στάδια για να φτάσει και να αποκτήσει τη σημερινή της «μορφή». Σήμερα επικρατεί η ορολογία παγκοσμιοποίηση, αυτή η λέξη χαρακτηρίζει τη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία, γι' αυτό και αναφέρονται δυο λόγια γι' αυτήν. Σύμφωνα με την παγκοσμιοποίηση λειτουργούν πλέον, οι επιχειρήσεις είτε πρόκειται για δημόσιες είτε για ιδιωτικές, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μίας ξεχωριστά, καθώς και τα αίτια που οδηγούν τις εταιρίες σε αγορές εκτός εθνικών συνόρων. Στη συνέχεια, αναφέρεται ένας πολύ σημαντικός τομέας που έχει άμεση σχέση με την οικονομία και αυτός είναι ο ηθικός τομέας. Πρέπει να υπάρχει αυτό το στοιχείο στην οικονομία όλων των χωρών και επίσης, πρέπει να ακολουθείται από όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ειδικότητας που εργάζονται σε μια επιχείρηση. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπόνησης γίνεται λόγος για το μάνατζμεντ, τον μάνατζερ και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει και τα σύγχρονα μέσα που έχει στη διάθεσή του, όπως είναι το διαδίκτυο. Ο ανταγωνισμός που προέκυψε κυρίως από την ύπαρξη, πλέον της ελεύθερης αγοράς (υπήρχε, βέβαια, και τα παλάιότερα χρόνια, όχι όμως σε τόσο έντονο βαθμό) οδήγησε τους μάνατζερς να στρέψουν την προσοχής τους σε αυτόν και να εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους και τεχνικές για να τον αντιμετωπίσουν. Παρακάτω, αναφέρονται μοντέλα-πρότυπα μάνατζμεντ (ιαπωνικό, αμερικάνικο) που ακολουθούνται από διάφορες χώρες, τα επίπεδα, οι λειτουργίες του μάνατζμεντ, καθώς και οι τρόποι διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Τέλος, οι πολυεθνικές με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους κλείνουν αυτό το κεφάλαιο και η Schenker & Co, αναφέρεται σαν ένα παράδειγμα αντιπροσωπευτικό μιας επιχείρησης που παλαιά προσπάθησε να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και τα κατάφερε με την σωστή τεχνική μάνατζμεντ που εφάρμοσε.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)