Τεχνητή σπερματέγχυση και εμβρυομεταφορά στους χοίρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τεχνητή σπερματέγχυση και εμβρυομεταφορά στους χοίρους

Σταμούλη, Περιστέρα

Η Τεχνητή σπερματέγχυση είναι μια σύγχρονη μέθοδος με πολλά πλεονεκτήματα από κτηνιατρικής όσο και ζωοτεχνικής πλευράς. Για να είναι επιτυχής θα πρέπει Α. να υπάρχει καλή γονιμοποιητική ικανότητα του σπέρματος Β. ο σπερματεγχύτης να είναι έμπειρος Γ. να εφαρμόζονται οι κανόνες και τα μέτρα υγιεινής Η εμβρυομεταφορά εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλη κλίμακα και αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο τρόπο μεταφοράς εμβρύων από μια χοιρομητέρα σε μια πιο κατάλληλη αλλά αποτελεί και τη βάση εφαρμογής άλλων βιοτεχνολογικών μεθόδων αναπαραγωγής. Ουσιαστικά με την εμβρυομεταφορά αυξάνεται η αναπαραγωγικότητα των χοιρομητέρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χοιροτροφία
Ζωική αναπαραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.