Η στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων απέναντι στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Μελέτη περίπτωσης της Καστοριάς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η στάση και η συμπεριφορά των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων απέναντι στα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Μελέτη περίπτωσης της Καστοριάς

Στεργίου, Γεωργία

Η παρούσα πτυχιακή μελετά τη συμπεριφορά και τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια τα βιολογικά προϊόντα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή στους ανθρώπους. Το πρώτο κεφάλαιο, επιχειρεί να αναλύσει την έννοια και τα χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, γίνεται μια παρουσίαση των κατηγοριών αυτών των προϊόντων όπως οι προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για την παραγωγή τους καθώς και το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων βιολογικής παραγωγής. Ακόμη, σημαντικό για τους αγοραστές βιολογικών προϊόντων είναι η αναγνώρισή τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο δεύτερο σκέλος της εργασίας που είναι η συμπεριφορά του καταναλωτή. Αρχικά, δίνονται κάποιοι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς για την συμπεριφορά του καταναλωτή. Αυτός που έχει επικρατήσει και χαρακτηρίζεται ως επίσημος, έχει δοθεί από την Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ που ορίζει την συμπεριφορά του καταναλωτή. Αυτή χαρακτηρίζεται ως «τη δυναμική αλληλεπίδραση του συναισθήματος και της γνώσης, της συμπεριφοράς και του περιβάλλοντος μέσω της οποίας οι άνθρωποι διεξάγουν συναλλαγές στη ζωή τους». Έπειτα, γίνεται ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή, καθώς και την διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά την επιλογή προϊόντων. Στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου, διατυπώνεται η εκπαίδευση του καταναλωτή που γίνεται σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, όπου παρατίθενται έρευνες σχετικά με την συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και οι προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης απέναντι στα προϊόντα αυτά. Για την παρούσα πτυχιακή πραγματοποιήθηκε έρευνα που απευθύνονταν σε αγοραστές βιολογικών προϊόντων. Στο τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι καταναλωτές γνωρίζουν τι σημαίνει βιολογικό προϊόν, πόσο συχνά αγοράζουν και ποια είναι η γνώμη τους για τα βιολογικά σε σχέση με τα συμβατικά. Ακόμη, τους ρωτήθηκε αν τους επηρεάζει η τιμή σχετικά με την αγορά τους και σε τι βαθμό καταναλώνουν βασικές κατηγορίες βιολογικών προϊόντων. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικά προϊόντα
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)