Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: ανάλυση αιτιών και προτάσεις για έναν άλλο τρόπο εταιρικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης: case study Πλαίσιο A.E.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: ανάλυση αιτιών και προτάσεις για έναν άλλο τρόπο εταιρικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης: case study Πλαίσιο A.E.

Τσακυρίδου, Βασιλική

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα της οικονομικής κρίσης την οποία βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ξεκινώντας από την πρώτη μεγάλη κρίση η οποία ξέσπασε το 1929 και η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς στην ιστορία, αναφερόμαστε στις κρίσεις που ακολούθησαν στο πέρασμα των ετών, φτάνοντας στη κατάσταση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση η οποία ξεσπά το 2007 συνιστά μια παγκόσμια κατάσταση απειλούμενης οικονομικής ύφεσης στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα. Δημιουργήθηκε στις Η.Π.Α μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων ,η ύφεση αυτή στην παγκόσμια οικονομία δεν επηρέασε άμεσα την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έκανε αισθητή την εμφάνιση της το 2009,οι ρίζες αυτής της οικονομικής καταστροφής στην χώρα μας εντοπίζονται κυρίως στις δημοσιονομικές ανισορροπίες των προηγούμενων αιτών. Η δημοσιονομική σπατάλη ,η πολιτική διαφθορά ,η ενίσχυση του δυναμικού στον δημόσιο τομέα και η φοροδιαφυγή είναι μια σειρά αιτιών οι οποίες οδήγησαν την Ελλάδα στην κατάσταση που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση εκτός των άλλων ανέδειξε το ζήτημα της μη σωστής διαχείρισης των κεφαλαίων ,των μετοχών και των άλλων επενδύσεων. Ως μοχλό επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες σε περίοδο κρίσης χρησιμοποιείται η έννοια τη εταιρικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης ,με μακροπρόθεσμο στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας της και την διαφύλαξη των συμφερόντων της. Με την εφαρμογή σωστών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αποκτάται πλεόνασμα για την επιχείρηση που στοχεύει σε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Θέλοντας να μελετήσουμε εις βάθος την έννοια και τα οφέλη της εταιρικής και συμμετοχικής διακυβέρνησης ,παίρνουμε ως μελέτη περίπτωσης την εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. Η έρευνα της εργασίας πραγματοποιείται με την μορφή case study , μέσω ανάλυσης περιεχομένου της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας . θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε πως η εταιρία έχει εναρμονιστεί σε μεγάλο βαθμό με όσα λέει ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό πως θα δούμε η εταιρία ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε αναμένεται να έχει μεγάλα οφέλη στα επόμενα χρόνια, καθώς μέσω των ξεκάθαρων σχέσεων που δημιουργούνται αυξάνεται η αποδοτικότητα των εργαζομένων συνεπώς και τα κέρδη της επιχείρησης . Η οικονομική κρίση κατέστησε επιτακτική ανάγκη την εναρμόνιση των εταιριών στα πλαίσια του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης ,καθώς μέσω αυτού μπορούν να βρουν νέους ορίζοντες και να εντοπίσουν τις εγγενή ανάγκες τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Οικονομικές κρίσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.