Η επικοινωνιακή πολιτική των Η.Π.Α. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μελέτη περίπτωσης η κρίση στη Συρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επικοινωνιακή πολιτική των Η.Π.Α. σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μελέτη περίπτωσης η κρίση στη Συρία

Κακάζης, Ζαφείρης

Στην αρχή της εργασίας γίνεται η ανάλυση των θεμελιωδών αρχών πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ καθώς και η εμβάθυνση στα θεωρητικά ιδεολογικά ρεύματα που επηρέασαν τους τρόπους λήψης των αποφάσεων στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.Στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των στρατηγικών θέσεων των ΗΠΑ στη νευραλγική περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς και η παρουσίαση των ζητημάτων(οικονομικών, πολιτικών, διπλωματικών) που απασχόλησαν την Αμερική στην εν λόγω περιοχή.Έπειτα ακολουθεί η ανάδειξη της χρήσης της επικοινωνιακής πολιτικής από τους αμερικανούς ηγέτες προς τους πολίτες της Αμερικής σε κρίσιμα ζητήματα μετά την περίοδο του Ψυχρού πολέμου.Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική βασίστηκε σε μεθόδους όπως η αξιοποίηση του φόβου των πολιτών, η χρήση της κατάλληλης ορολογίας και των κατάλληλων συμβόλων, ο έλεγχος της ροής των πληροφοριών και του τρόπου μετάδοσής τους, η επίκληση σε ανθρωπιστικές αρχές και στο θρησκευτικό συναίσθημα. Ακολούθως, με τη χρήση της ανάλυσης περιεχομένου διαδικτυακών ιστοτόπων πραγματοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης για την κρίση στη Συρία από το 2011 μέχρι σήμερα και σε σχέση με την εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτή.Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν ιστοσελίδες που ανήκουν σε μη κυβερνητικά ειδησεογραφικά πρακτορεία(CNN news, The Guardian, Bloomberg, WashingtonPost, guardianlv) καθώς και σε επίσημους κυβερνητικούς ιστότοπους των ΗΠΑ(Department of State-White house).Για σφαιρικότερη ενημέρωση αναλύθηκαν οι ιστοσελίδες από ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ρωσίας και του Κατάρ.(Russian Today-Al Jazeera).Τέλος στην εργασία αυτή με τη σύνθεση δύο μεθόδων, της θεωρητικής παράθεσης, ανάλυσης και εμβάθυνσης των γεγονότων από τη μία και της διαδικτυακής έρευνας από την άλλη, προσπάθησε να πετύχει τους στόχους που προαναφέρθηκαν, δηλαδή να περιγράψει τον τρόπο που η Αμερική ακολουθώντας θεωρητικά ιδεολογικά ρεύματα διαδοχικά τα εξελίσσει και τα μεταφέρει στην πρακτική της εξωτερικής της πολιτικής και δια μέσου της πορείας αυτής συντελούνται και οι ανάλογες αλλαγές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.